KvægNyt udkommer hver 14 dag med nyt til danske kvægproducenter

Kvæg

KvægNyt – nyhedsbrev fra SEGES til kvægbesætninger

Se pdf-versioner af nyhedsbrevet KvægNyt. KvægNyt udkommer hver 14. dag direkte med mælketankbilen til landets mælkeproducenter.

Nyhedsbrevet giver kvægproducenterne relevant og aktuel faglig viden til optimering af bedriften. Desuden orienteres om Landbrug & Fødevarer Kvægs væsentligste politiske arbejde og resultater.

Kvægnyt nr. 13 - 2020, udgivet 26. juni  –  Læs det her

Topbillede Kvægnyt nr 13. Gyllenedfælder

Find KvægNYT tidligere udgivelser

Emneord

Vil du vide mere?