Oprettet: 03-04-2020

Etabler det bedste såbed til majs

Marker med dybe hjulspor og trafikskader skal nu gøres klar til efterårets majs. Se her, hvordan du får majsen bedst fra start.


Hårdt medtagne dele af marken undergrundsløsnes. Men først når jorden er tør, ellers er der risiko for gen-pakning af jorden.
 

Høsten 2019 satte sine spor. På arealer med dybe hjulspor og trafikskader bør du gøre følgende for at udbedre skaderne:

  • Marken jævnes med en harve
  • Dybdeharvning og/eller pløjning
  • Hårdt medtagene dele af marken undergrundsløsnes, fx hvor der er dybe spor. Løsningen må først ske, når jorden er tør, dvs. umiddelbart før såning. Ellers er der stor risiko for genpakning af jorden.

Græs og kraftige efterafgrøder nedvisnes

Græsmarken eller kraftige efterafgrøder nedvisnes eller harves op hurtigst muligt. Det gør det lettere at pakke jorden før såning, så planterne kan få fat i næringsstofferne. Desuden undgår man, at græsset tømmer jorden for vand, hvis vi skulle få et tørt forår. Det er særlig vigtigt på grovsandet jord. Behandling af kløvergræs, før nedvisning eller opharvning, med en nitrifikationshæmmer, fx. 2 liter Vizura pr. ha, begrænser udvaskningen af kvælstof og har i markforsøg givet et rentabelt merudbytte. Vizura kan blandes med Glyphosat.

Jævnt, fast og fugtigt såbed

Såbedet til majs skal være bearbejdet i dybden. Men samtidig skal det være ensartet, jævnt, fast og fugtigt, så jordvæsken med næringsstoffer let kan transporteres hen til majsens rødder.

Majs skal have meget let adgang til næring i de første uger efter såning, fordi majs kun har en fjerdedel så mange rødder som fx korn sået på samme tidspunkt. Står majsen i uens højde, er det tegn på et uensartet, løst og udtørret såbed.

Hvis du pløjer, er det vigtigt at pakke jorden lige efter ploven, så den ikke tørrer ud. Uden pløjning nedvisnes overvintret ukrudt og efterafgrøde med glyphosat. Er græsefterafgrøden svag, og er der kun lidt ukrudt, kan sprøjtningen udsættes til umiddelbart inden majsens fremspiring.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 7, 2020
Sidst bekræftet: 03-04-2020 Oprettet: 03-04-2020 Revideret: 03-04-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Monitering af majsmarker med dårlig fremspiring
Frem til den 25. maj er der ikke indberettet majsmarker med dårlig fremspiring.
25.05.20
Skal jeg bruge ensileringsmiddel – og i givet fald hvilket?
Se listen over markedsførte ensileringsmidler i Danmark, få svar på hvordan de forskellige typer ensileringsmidler virker o...
04.05.20
Efterafgrøder i majs
En god og sikker etablering af efterafgrøder i majs er vigtig. Efterafgrøden skal senest sås i majsens stadium 16 med en så...
06.04.20
Korrekt kvælstof og startgødning til majs
Startgødning, fosforloft og placering af gylle skal der være styr på for at få majsen bedst fra start.
03.04.20
Udsædsmængder og udsædskvalitet i majs
Plantetallet skal afpassese efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.
26.03.20