Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 23-05-2020

  

Oprettet: 24-05-2019

Sådan bruger du Business Check i grovfoderproduktionen

Business Check giver mulighed for at benchmarke bedriftens resultater og bl.a. sætte fokus på produktionsomkostningerne til grovfoder – og hvor de kan sænkes.


En dyr grovfoderproduktion skal bæres af mælkeproduktionen og øger dermed fremstillingsprisen pr. kg. EKM

Med Business Check har du mulighed for at benchmarke bedriftens resultater med andre lignende bedrifter. Det er vigtigt at have fokus på sine produktionsomkostninger i grovfoderproduktionen, da en dyr grovfoderproduktion skal bæres af mælkeproduktionen og dermed øger fremstillingsprisen pr. kg. EKM. Dette kan ses i Business Check-regnearket, under ”Fremstillingspris mælk ved egen grovfoderpris”. Er din egen fremstillingspris højere end standardpriserne på grovfoder, der anvendes ved den interne overførsel af grovfoder til stalden, kan den negative effekt aflæses her.

Inspiration til at sænke fremstillingsprisen

I Business Check findes fraktilanalysen, som kan hjælpe med at finde frem til store og små forbedringspotentialer, og dermed inspirere til handlinger, der kan sænke fremstillingsprisen pr. FEN. I fraktilanalysen kan man se, hvor ens bedrift ligger på udvalgte nøgletal i forhold til kollegaerne, der også har fået lavet en driftsgrensanalyse. Tallet i 5 % fraktilen viser den værdi, som 5 % af bedrifterne har opnået eller er bedre end, og som 95 % af bedrifterne dermed ligger under. Tallet i 95 % fraktilen viser det resultat, som 95 % har opnået eller er bedre end, og som 5 % af bedrifterne dermed ligger under. Tallene i fraktilanalysen, markeret med sort, viser de tal, som bedriften ligger tættest på.

Del driftsgrensanalysen op på græs og majs

Et Business Check kræver, at bedriften får udarbejdet driftsgrensanalyser for grovfoder, eventuelt også delt op på græs og majs for yderligere detaljer. Fordelen ved at dele driftsgrenen grovfoder op i græs og majs, er at detaljegraden stiger, og at det derfor er muligt at identificere, om forbedringspotentialerne ligger indenfor græs eller majs. Når detaljegraden øges, skal fokus også være på at få omkostningerne fordelt mest muligt korrekt, for at få det mest reelle billede af økonomien i driftsgrenene.

Eksempel for majs og græs

Skemaerne nedenfor viser et eksempel på fraktilanalyser for majs og græs for en tilfældig bedrift. Fraktilanalysen for majs viser, at resultatet ligger i 33 % fraktilen, og med et overskud. Det er altså en god forretning for bedriften at dyrke majsen. Omvendt ser det ud for græsfraktilen, hvor næsten samtlige nøgletal ligger i det røde område, og dermed har store forbedringspotentialer. Det samlede resultat ligger da også i 95 % fraktilen. For denne bedrift, vil det derfor give god mening at se nærmere på græsproduktionen, og finde frem til hvilke områder af økonomien der kan forbedres. Et godt sted at starte, ville være på maskinomkostninger, da de ligger i 90 % fraktilen. Det er også i maskinomkostningerne at de største økonomiske forskelle ses.

Find Business Check Kvæg 2018 – Tal og grafer her  

Sidst bekræftet: 24-05-2019 Oprettet: 24-05-2019 Revideret: 24-05-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Mikkel Gejl Hansen

Af samme forfatter

Grovfoderresultater 2018
Resultater i grovfoderproduktion 2018 fra Business Check.
24.05.19
Nyt regneark til beregning af økonomisk konsekvens ved målrettede efterafgrøder
Med regnearket "Økonomisk optimering ved krav om efterafgrøder", kan den økonomiske konsekvens ved krav om MFO-, pligtige-,...
18.12.18
Fremstillingspris på græs og majs
Hvilken del af din grovfoderproduktion er den økonomisk mest rentable? Find ud af det ved at få opdelt din driftsgrensanaly...
12.09.18
Sæt fokus på de travle perioder i markdriften - opdateret
SEGES har udviklet et regneværktøj, Maskintid, der kan hjælpe med at sætte fokus på de tidspunkter på året, hvor der er tra...
21.02.18