PlanteNyt 

Oprettet: 20-04-2018

Sådan kommer du godt i gang med udbyttemåling

Udbyttemåling bidrager med viden om udbytter på afgrøde- og markniveau, som er helt central for optimering af grovfoderproduktionen. I Mark Online er det nu muligt at få vist udbytterne i tabeller og figurer.

Udbyttemåling er helt central for at forbedre økonomien i grovfoderproduktionen. Udbyttemåling bidrager med viden om udbytter på

 • Afgrødeniveau
 • Markniveau
 • Fordelt på alder på græsmarker
 • Fordelt på sorter/blandinger

Udbyttemåling er derfor grundlaget for at kende bedriftens udgangspunkt og identificere indsatsområder for optimering af grovfoderproduktionen. Efterfølgende vil den fortsatte udbyttemåling, give svar på iværksatte tiltag og bidrage til at motivere hele teamet omkring grovfoderproduktion og foderforsyning på bedriften.

Hvordan?

Udbyttemåling kan foretages på en række metoder, herunder

 • Udbytte- og tørstofmåler på finsnitter
 • Udbyttemåler på finsnitter (+ tørstofmåling på markniveau)
 • Bro- og overkørselsvægt (+ tørstofmåling på markniveau)
 • Tælle læs på markniveau og kontrolveje enkelte læs (+ tørstofmåling på markniveau)

Måling med finsnitter

Mange maskinstationer har investeret i det nødvendige udstyr til måling af udbytte og tørstofindhold. Udbyttemåleren er præcis, når den kalibreres 2-4 gange i løbet af dagen, eller hver gang forholdene ændrer sig – Se farmtest. Kalibreringen laves ved at kontrolveje et læs på en vogn monteret med pålideligt vejeudsyr eller på en nærliggende brovægt. Er der ikke tørstofmåler på finsnitteren, udtages en prøve fra hver mark til tørstofbestemmelse med enten en Koster Crop Tester eller på laboratorie.

Vejning med brovægt

Der findes flere fabrikater af brovægte og overkørselsvægte. Fimaet Cowconnect har udviklet en app, som kan knytte de enkelte vejninger og marknummer sammen. Har man ikke denne løsning, kan det stadig være nødvendigt med papirskemaer til registrering, når denne metode anvendes.

Billede 1. Udbytteregistrering med Cowconnect App’en (Foto: Cowconnect)

Billede 2. Brovægt (Foto: Jens Smidt, SAGRO)

Tælle læs på markniveau

Den simpleste måde at få viden om udbyttet på markniveau er ved at snittechaufføren noterer antal læs pr. mark på et skema eller markkort.

Sådan registreres udbytterne i Mark Online

Det konstaterede udbytte kan registreres online via FarmTracking app´en (se vejledning her) eller ved indtastning i dyrkningsjournalen i MarkOnline. Hjælpeskemaer og vejledninger ligger frit tilgængeligt på ”Rådgivningsplatformen” via Grovfoderskolen.dk. Se evt. trin-for-trin vejledning for registrering af udbytterne.

Nogle maskinstationer kan som noget nyt, tilbyde en nemmere løsning for registrering af udbytterne. Såfremt finsnitteren er af mærket Claas og udstyret med flowmåler og NIR-sensor OG maskinstationen samtidigt har abonnement på Claas Telematics og programmet Cropmanager, kan udbytterne overføres elektronisk ved få klik med musen. Det er som udgangspunkt maskinstationen som står for overførslen. Dette system er en stor fordel, da finsnitterpiloten ikke skal tænke på hvilken mark udbyttet skal registreres på, ligesom systemet selv holder styr på udbyttet i de enkelte marker, når der eksempelvis høstes forager på flere sammenhængende marker først. Enkelte John Deere finsnittere kan også registrere udbytterne på en lignende måde, men der arbejdes på en løsning, hvor alle fabrikater kommer med på løsningen i Cropmanager. Vi kalder det den Digitale Motorvej, og du kan læse mere om erfaringerne fra en maskinstation her.

Til top
     

Anvendelse af data i forbindelse rådgivningen

Uanset om den ene eller anden løsning vælges, er det vigtigt, at udbytterne lander i MarkOnline og Lagermodulet, for at sikre integration og udnyttelse af data i rådgivningen. Og udbyttedata på markniveau, opgjort over en årrække, giver mulighed for at se variationen i udbytterne, i forhold til markforhold og dyrkningsstrategi.

Lagerstyring og fokus på lagertab, nu vil også blive væsentlig nemmere. Og faciliteterne omkring lageret, vil udgøre det nye samlingssted for den tværfaglige rådgivning.

Produktionsstyring på baggrund af udbyttetallene

 1. Sæt mål og følg op løbende

  Det handler om at sætte mål for produktionen – udbytter og kvalitet – og på den baggrund vælge dyrknings- og slætstrategi

  Løbende opfølgninger på de målsatte udbytter gennem sæsonen, er kun muligt hvis der registreres udbytter hver gang.

 2. Planlæg og iværksæt tiltag

  I forbindelse med mark- og gødningsplanlægningen, iværksættes tiltag for at opnå den mest optimale foderforsyning på bedriften, herunder med beregning af de produktionsøkonomiske forhold der gør sig gældende på bedriften for at opnå det bedste bundlinjeresultat.

  I den forbindelse bruges udbyttetallene til at finde årsagssammenhænge mellem udbyttevariationen, markernes beskaffenhed og de iværksatte dyrkningsrelaterede tiltag. Det handler om at skaffe viden til løbende at dygtiggøre sig.

 3. Lagerstyring

  Udover at kende udbytterne på enkelte marker, er det også vigtigt at kende totaludbyttet som er lagt på lager, og er klar til opfodring. Hver gang der udtages en mængde fra siloen – fyldes i foderblanderen – nedskrives lageret tilsvarende.

  Det giver mulighed for at styre foderforsyningen præcist, lave foderbudgetter der holder, statusopgørelser der er retvisende, og resultatopfølgninger kan laves til enhver tid.

  Desuden er der mulighed for at iværksætte og følge op på tiltag for lager- og ensileringstab, fordi udbyttedata kontinuerligt er til stede.

Rådgivere klar til at hjælpe dig

DLBR rådgivningscentre har udpeget en rådgiver, som er klar til at hjælpe dig med at registrere udbytter - find din rådgiver på denne liste.
SEGES understøtter vi udbytteregistrering. Vi hjælper med igangsætning og sikrer løbende opfølgning gennem sæsonen. Sammen sikrer vi effektfuld rådgivning på baggrund af udbytteregistreringerne.

Figur 1. Udskrift af registreret udbytte i Mark Online

Brug dynamiske udskrifter aktivt i forbindelse med opfølgningen

Når udbyttedata foreligger, er det vigtigt at de kommer i spil i rådgivningen og bliver brugt løbende gennem året, så alle får glæde af data – landmænd der har praktiseret udbyttemåling udtrykker stor værdi af hurtig opfølgning på udbytteregistreringen. Udskriften med ”Registrerede grovfoderudbytter” i Mark Online bliver i år forbedret, og skal være ligeså naturlig en del af rådgivningen om grovfoderproduktionen, som udskriften” Mælkeproduktionsopgørelsen” er i forbindelse fodringsrådgivning og optimering i stalden. Så snart udbytte og tørstofindhold er på plads i Mark Online, kan du udskrive tørstofudbytterne. Når der tilknyttes en foderanalyse, kan du udskrive udbytterne i foderenheder pr. ha.

Til top
     

Sidst bekræftet: 05-04-2019 Oprettet: 20-04-2018 Revideret: 20-04-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Seniorkonsulent

Peter Hvid Laursen

Foderkæden, Kvæg


Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

Afgrødeteam


Af samme forfatter

Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift
Udvalget har til formål at bistå Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion og Kvæg i alle spørgsmål vedrørende foderproduktion...
17.01.20
Græsinfo gør det nemt at finde topsorterne til din græsblanding
Regnearket græsinfo er blevet opdateret med de nyeste forsøgsresultater. Med regnearket får du overblikket over afprøvede s...
23.12.19
De anbefalede frøblandinger til græsmarker
De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at i blanding Ø21 er indholdet af timoté øget og engsvi...
04.12.19
Majssorter 2020
Se de spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Sortsvalgmajs.dk er opdateret med de nye resultater. Vælg kun majssor...
04.12.19
Græs og kløvergræs
Dyrkningsvejledning
14.11.19

Læs også