Oprettet: 03-06-2016

Antibiotikauheld i kvægbesætninger – her gik det galt

Interviews med de besætningsejere, som oplevede antibiotikauheld i 2015, afslører, hvor det hyppigst går galt. Mangelfulde mærkningsprocedurer er den største synder.

Det er dyrt, det er frustrerende, og det bør kunne undgås. Alligevel blev der påvist antibiotika i tankmælk 170 gange i 2015. Hvorfor – hvad går galt?

For at finde svaret har SEGES Kvægs kvalitetsrådgivere interviewet samtlige besætningsejere, som oplevede uheld – på nær en enkelt, som ikke ønskede at deltage. Konklusionerne er samlet i rapporten ’Sikker malkning 2015’.

Ifølge afdelingsleder Snorri Sigurdsson, SEGES Kvæg viser rapporten, at der er mange årsager til uheldene. Der er dog, ikke desto mindre, et helt overordnet fællestræk for dem alle.

”Helt overordnet er det mangelfuld systematik og mangel på faste procedurer i forbindelse med behandling af dyr, som er årsagen,” forklarer Snorri Sigurdsson. En anden klar konklusion er, at det især er i AMS-besætninger, det går galt.

”35 pct. at alle uheldene i 2015 skete i AMS-besætninger. Og eftersom AMS-besætninger kun udgør en fjerdedel af alle malkekvægsbesætninger, er der altså en væsentlig overrepræsentation i forhold til ejendomstyper,” forklarer Snorri Sigurdsson.

54 pct. af uheldene skete i løsdriftsbesætninger med malkestald, mens 11 pct. var på ejendomme med bindestalde.

‘Ko malkes med’ er hyppigste fejl

Den hyppigste årsag til antibiotikauheld er for alle besætningstyper, at man får malket en behandlet ko med. Det var tilfældet for en tredjedel af løsdriftsbesætningerne med malkestald og en fjerdedel af AMS-besætningerne. I AMS-besætningerne var den næsthyppigste årsag indtastningsfejl, som tegnede sig for 15 pct. af uheldene.

”Indtastning er helt klart et fokusområde i AMS-besætninger, fordi framalkning er 100 pct. softwarestyret. Derfor er sikre indtastningsprocedurer en forudsætning for at undgå uheld,” forklarer Snorri Sigurdsson. I løsdriftsbesætninger var malkning af goldko/nykælver årsagen til 5 pct. af uheldene og mangelfuld rengøring af udstyr årsagen i 4 pct. af tilfældene.

Det gjaldt i øvrigt, at kun en fjerdedel (25 pct.) af alle besætningerne angav, at de skyllede malkeudstyret grundigt mellem en behandlet og en ubehandlet ko.

Mangelfuld mærkning

For mange af besætningerne gjaldt det, at mærkningsprocedurerne ikke fulgte mejeriernes kvalitetsprogrammer. Og særlig bemærkelsesværdigt er det, ifølge Snorri Sigurdsson, at der, på trods af en uheldig statistik i AMS-besætningerne, fortsat var for mange af dem, der ikke mærkede dyrene med halebånd– nemlig 13 pct. Til sammenligning blev 10 pct. af dyrene i løsdriftsbesætningerne med malkestald ikke mærket med to ankelbånd. Men det var ikke kun lakterende køer, der ikke blev mærket i tilstrækkelig grad.

”Vi kunne konstatere, at mærkning af goldkøer også er et forsømt område, som bør have opmærksomhed – både i AMS-besætninger og løsdriftbesætninger med malkestald. Goldkøerne blev ofte ikke mærket og var samtidig ofte årsag til uheld,” forklarer Snorri Sigurdsson. Han understreger, at tallene gælder de besætninger, som oplevede antibiotikauheld i 2015, og at de derfor ikke beskriver forholdene i malkekvægsbesætningerne generelt.

”Ét uheld er naturligvis ét for meget. Men vi skal heller ikke glemme, at der hver dag gøres en stor indsats ude på bedrifterne for at undgå uheld. Sidste år blev der taget 210.000 prøver af leverancerne til mejerierne. Af dem udgør 170 uheld 0,08 pct.,” slutter Snorri Sigurdsson. 

 

Her skal der fokus:

  • Adskil behandlede og raske køer
  • Mærk goldkøer og lakterende køer
  • Gør behandlede køer og goldkøer synlige for malkeren
  • Korrekt framalkningsudstyr og ren­gøring af malkeudstyr
  • Sørg for sikre indtastnings­procedurer i AMS-besætninger.

 

Læs også:

Kvalitetsrådgiverne på detektivarbejde

’Sikker malkning’ på otte sprog

Pas på i ferieperioden

 

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 11 – 2016

 

 

 

Sidst bekræftet: 20-05-2019 Oprettet: 03-06-2016 Revideret: 03-06-2016

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Smitte og smittebeskyttelse
Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om coronavirus.
11.03.20
Kvægkongres: Her de ti mest populære indlæg
Se hvilke ti indlæg, som fik flest tilmeldinger på Kvægkongres 2020
06.03.20
Kvægkongres: Laura vandt prisen som Årets kvægelev
For første gang blev prisen ’Årets elev i kvægbruget’ uddelt. Prisen skal sætte fokus på de mange dygtige elever i kvægbrug...
06.03.20
Kvægkongres: En landmand og CSR-direktøren i JYSK om at arbejde med bæredygtighed
Svineproducent Jonas Würtz og CSR-direktør Rune Jungberg Pedersen inspirerede med deres tilgang til at arbejde med bæredygt...
06.03.20