Feedback Form

  

Oprettet: 29-11-2019

Færre antibiotikauheld i robotbesætninger

Antallet af antibiotikauheld i robotbesætninger er faldet markant de seneste år. Der sker dog stadig uheld. Se her, hvor det typisk gik galt i 2018.

De seneste mange års opgørelser har vist, at der procentvis sker flere antibiotikauheld i besætninger med malkerobotter end i besætninger med konventionel malkestald. Opgørelserne viser imidlertid en glædelig udvikling. Således er der sket et fald fra 60 uheld i 2015 til 39 i 2018.

”Et enkelt uheld er naturligvis altid et for meget, men det er meget positivt, at det går i den rigtige retning,” mener afdelingsleder Per Justesen, SEGES. Ser man på de hyppigste årsager til uheld i robotstalde, kan flertallet relateres til management.

”Vi ser dog også uheld, som skyldes fejl eller slid på de ventiler i robotten, som fraseparerer mælken fra antibiotikabehandlede køer,” forklarer han.

Prioriter service

Per Justesen opfordrer derfor til at være meget omhyggelig med at overholde regelmæssig service af robotterne.

”Og i forbindelse med service bør man samtidig sikre sig, at servicemontøren er omhyggelig med tjek af disse ventiler,” lyder det fra afdelingslederen.

Per Justesen understreger, at mælk fra uheld aldrig risikerer at nå ud til forbrugeren, da mælken fra alle tankbiler tjekkes ved ankomst til mejeriet og kasseres ved positivt fund.

Årsager til antibiotika-uheld i robotstalde i 2018

  • Koen har ikke været tastet ind i pc’en
  • Forkert ko tastet ind i pc
  • Skyl efter behandlet ko er afbrudt, fordi næste ko også skulle malkes fra
  • Ko er malket med få minutter efter goldbehandling
  • Robotten har kørt på manuel malkning – behandlet ko malket med
  • En robot blev afbrudt og genstartet efter en behandlet ko – dermed er skyl sprunget over
  • Ventilfejl.

 

Læs også:

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 22, 2019

Sidst bekræftet: 29-11-2019 Oprettet: 29-11-2019 Revideret: 29-11-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld på Abildholt
Med 700 køer, 11 robotter og 7 medarbejdere har driftsleder Thomas Larsen nok at holde styr på. Men der er tjek på tingene ...
29.11.19
Kvægnyt nr. 22 - 2019
Læs om: Erfagruppe for udenlandske medarbejdere; Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld m.m.
29.11.19
Uændret niveau for termoresistente kim – desværre
Arlas årlige screening for termoresistente kim viser, at 8 pct. af besætningerne ligger over 5.000 kim. Det er samme niveau...
15.11.19
Rejs ud og lær om landbrug – med Nuffield Scholarship
Vil du gerne ud i verden og lære om et selvvalgt område indenfor landbrug? Så er det måske en idé at ansøge om et Nuffield ...
15.11.19
Kvægnyt nr. 21 - 2019
Læs om: Vi har kæmpe succes med fasefodring af goldkøer; Uændret niveau for termoresistente kim – desværre; Pas på den snig...
15.11.19