Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-11-2019

  

Oprettet: 18-11-2016

Sundere dyr frem for behandlinger

Forebyggelse og nye værktøjer giver rigtig gode muligheder for at foretage færre behandlinger. Muligheder, der er god økonomi i at tage til sig.

Vi skal behandle færre dyr. Argumenterne står nærmest i kø, når man beder Peder Philipp, formand for L&F, Kvæg, forklare hvorfor:

”For det første, så er sundhed det allervigtigste på bedriften. Sunde dyr er forudsætningen for alt andet. Kun, hvis man har sunde dyr, kan man få det maksimale ud af produktionen og det, man investerer i bedriften,” lyder det fra formanden, og han slår dermed fast, at sunde dyr i høj grad bør opnås i kraft af forebyggelse og ikke på grund af behandling.

Og han fortsætter:

”For det andet, så er antibiotikaforbruget i landbruget i den grad på samfundets dagsorden. Og vi kan lige så godt se det i øjnene: Hvis vi ikke leverer på den dagsorden, så bliver vi reguleret med lovgivning, og det står jo ikke højest på vores ønskeseddel. Vi vil selv tage ansvar, også selv om det betyder, at vi må sætte nogle ambitiøse mål og kæmpe hårdt for at nå dem. Vi har hidtil kunnet bevise, at vi er et ansvarsfuld erhverv, og det vil vi gøre igen,” siger Peder Philipp.

Brug nye muligheder

Det samlede antibiotikaforbrug i kvægbruget var i oktober 2016 på 13.388 kg aktivt stof. Målet i L&F, Kvægs strategi 2018 er 10.256 kg aktivt stof. Det er en reduktion på 20 pct. i forhold til forbruget i 2012, hvor målet blev sat.

I perioden fra januar til juli er antibiotikaforbrug til køerne faldet med 1,5 pct. – et fald, der dog er så begrænset, at dyrlæge Michael Farre, SEGES Kvæg, vælger at kalde forbruget stabilt. Og ifølge dyrlægen er der al mulig grund til at overveje især sin behandlingsstrategi for yverbetændelse.

”Den store udfordring i forhold til køerne er, at der er masser af behandlinger, som man slet ikke får noget for. Man behandler simpelthen yverbetændelser, hvor behandling ingen effekt har. Jeg fornemmer, at der nogle steder er en tradition i forhold til yverbetændelse, som mange kunne have en økonomisk gevinst af at gøre op med,” mener Michael Farre.

I den forbindelse er On-Farm dyrkning et nyttigt værktøj. Med On-Farm kan kvægbrugeren selv, på en simpel og hurtig måde, identificere hvilke køer, der skal behandles for milde tilfælde af yverbetændelse.

Behandling er sidste udvej

Hos kalvene er udviklingen gået den forkerte vej. Fra januar til juli 2016 er forbruget af antibiotika til kalve steget med 19 pct. i forhold til året før.

I den forbindelse henleder Michael Farre opmærksomheden på, at man altid bør se behandling som sidste udvej.

”Medicin skal bruges til dyr, hvor man har gjort alt, hvad man kan for at holde dem raske, men som alligevel bliver syge. Man skal passe på ikke at træde ud på den glidebane, hvor behandling bruges som kompensation for dårligt management,” lyder det fra dyrlægen.

Formanden bakker op og opfordrer alle til at gøre brug af de nye muligheder, der findes.

”Vi må erkende, at det her er et område, hvor vi ikke gør det godt nok. Vi skal gøre det bedre, og så længe vi kan det, er der ingen grund til ikke at gøre det til gavn for både dyrevelfærden og økonomien,” lyder det fra Peder Philipp.

Læs også:

Mange yverbehandlinger er uden effekt

Mere målrettet behandling af kalve

 

 

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 21 – 2016

 

Sidst bekræftet: 15-11-2017 Oprettet: 18-11-2016 Revideret: 18-11-2016

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20