Oprettet: 28-01-2003
Revideret: 19-04-2019

Værd at vide om mund- og klovesyge

Kort og godt om den meget smitsomme sygdom mund- og klovsyge, som angriber klovbærende dyr - herunder kvæg: Smitte, symptomer, diagnose, sanering m.m.

 

Mund- og klovesyge (MK) er en særdeles smitsom virussygdom, som angriber klovbærende dyr – dvs. bl.a. kvæg, svin, får og geder.

Symptomer og smitte

Sygdommen giver feber og blærer i mundhulen, på mulepladen, patterne og ved klovene.

Overførsel af MK sker hovedsageligt ved kontakt mellem modtagelige og smittede dyr.

Smittede dyr sender store mængder virus ud med udåndingsluften, der således kan smitte andre dyr (enten via luften eller gennem munden).

Sygdommen kan også bringes videre med mælketankbilen eller andre transportmidler.

MK-virus kan spredes gennem luften over længere afstande, afhængig af vejret. Især ved en høj luftfugtighed (over 60%) og over flade landskaber kan virus-skyen føres langt væk fra en smittet besætning.

Udbredelse af mund- og klovesyge

Danmark har været fri for sygdommen siden 1983.

Den danske eksport af fødevarer (mælk og kød) afhænger i langt de fleste tilfælde af, at vi kan dokumentere, at Danmark er fri for mund- og klovesyge.

Risiko for mennesker?

Det skal understreges, at mund- og klovesyge alene angriber klovbærende dyr (kvæg, svin, får og geder m.fl.). Kontakt med sygdomsramte dyr udgør således ikke nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker.

Besætningen er smittet med mund- og klovesyge - hvad sker der?

Mistænkt

Den danske lovgivning er et led i et internationalt regelsæt, der helt nøje beskriver, hvad der skal ske i besætningen ved mistanke og ved smitte.

Da MK-virus spredes gennem luften og over længere afstande, lukkes en mistænkt besætning (offentligt tilsyn), og alle klovbærende dyr skal holdes inde. Kontakt med naboer m.m. undgås også.

Der afhentes hverken slagtedyr eller mælk fra en mistænkt besætning. Det tager 4 dage at stille den endelige diagnose.

Der skal være desinfektion ved alle ind og udgange, og samtidig rådes ejeren til at undlade kontakt med andre besætningsejere.

Smittet/ Sanering

Der går 4 dage fra indsendelse af prøve (ved mistanke), til svaret (diagnosen) foreligger. Et indledende svar foreligger typisk indenfor et døgn.

Alle klovbærende dyr i besætningen vil blive slået ned samme dag, som laboratoriet har den endelige diagnose.

Kadaverne køres til destruktion.

Det vil være den regionale fødevareregion, der forestår nedslagningen og hjælper med rengøring og desinfektion af besætningen.

Tiltag i lokalområdet ved udbrud af mund- og klovesyge

Alle klovbærende dyr mindre end 1 kilometer fra den smittede besætning kan slås ned.

Det samme kan ske med kontaktbesætninger.

Alle besætninger i en radius af 10 km omkring en smittet besætning bliver undersøgt for eventuel smitte. Før alle besætningerne er undersøgt, kan restriktionerne i området ikke fjernes - og tidligst 30 dage efter den smittede besætning er slået ned.

Erstatning

Der gives fuld kompensation for tab af besætning og produktion.
SEGES Kvæg administrerer Kvægerstatningsordningen.

Kontakt

Under et sådant forløb er det vigtigt at kunne få støtte og hjælp til praktiske ting. Kontakt gerne SEGES’ veterinære beredskab for Kvæg.

Adgang til besætningen:
Besøg må kun ske efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen

 

Sidst bekræftet: 19-04-2019 Oprettet: 28-01-2003 Revideret: 19-04-2019

Kontakt

Specialkonsulent

Lars Pedersen

Sundhed og produktion


Forfatter

HusdyrInnovation