Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-03-2020

  

Oprettet: 29-11-2019

Brug ikke formalin i køernes klovbade

Lad dig som landmand ikke friste af annoncering til at bruge formalin mod digital dermatitis. Midlet er kræftfremkaldende og frarådes i Danmark, da der findes andre ligeså effektive midler til at forbedre klovsundheden.

I annoncer i landbrugspressen er det blevet anbefalet at anvende formalin i klovbade. I Danmark fraråder vi imidlertid formalin i klovbade, og klovbeskærerne vil slet ikke beskære i besætninger, der anvender formalin.

Årsagen er, at stoffet er meget giftigt. Det kan både være kræftfremkaldende og give allergiske hudreaktioner. Derfor er det også underlagt den såkaldte substitutionsregel, der siger, at hvis der findes andre alternativer, der er mindre skadelige, skal de bruges.

Da der ikke foreligger dokumentation for, at formalin virker væsentligt bedre end andre klov-bademidler – eller blot vand og sæbe – bør man ikke bruge formalin i sit arbejde på at forbedre klovsundheden. For at holde digital dermatits nede i kvægbesætningen anbefales i stedet at følge fempunktsplanen mod digital dermatis:

  1. Effektiv ekstern smittebeskyttelse
  2. Effektiv intern smittebeskyttelse
  3. Tidlig identifikation, registrering og behandling af kliniske tilfælde
  4. Hyppig klovdesinfektion for at forebygge
    nye tilfælde
  5. Fastlæggelse af og opfølgning på mål for besætningens klovsundhed.

Du kan finde en kort og enkel, men dog uddybende beskrivelse af de enkelte punkter i fempunktsplanenwww.sundklov.dk

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 22, 2019
Sidst bekræftet: 29-11-2019 Oprettet: 29-11-2019 Revideret: 29-11-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Peter Raundal

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Opgørelse vedr. kodødelighed mv.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
20.05.20
Opgørelse vedr. kodødelighed mv.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
20.05.20
Opgørelse vedr. kodødelighed mv.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
20.05.20