Feedback Form

  

Oprettet: 08-09-2017

Her er de største risikofaktorer for digital dermatitis

Forbedring af både den eksterne og interne smittebeskyttelse vil gavne bedrifter, som har problemer med digital dermatitis. Se her, hvilke fejl, I ikke må gøre.


Gødning, der skrabes i retningen fra køer mod kvier, og manglende støvlevask ved udgang fra gangarealer er med til at sprede digital dermatitis.

Har bedriftens eksterne og interne smittebeskyttelse nogen indflydelse på udbredelsen af digital dematitis?

Ja, i høj grad. Det dokumenterer en undersøgelse foretaget af Aarhus Universitet. Her har forsker Victor H. S. Oliveira evalueret 8.269 køer fra i alt 39 danske malkekvægsbesætninger.

Alle køerne blev vurderet positive eller negative for digital dermatitis på bagbenene, mens de blev malket. Derudover blev der indhentet information om bedriftens smittebeskyttelse via en spørgeundersøgelse blandt landmændene samt via observationer på bedrifterne og tal fra Kvægdatabasen.

Undersøgelsen mundede ud i meget klare konklusioner om, hvordan bedriftens smittebeskyttelse har betydning for dens problemer med digital dermatitis.

Indenfor besætningerne varierede graden af digital dermatitis fra 0 – 56 pct. Og for besætninger i den høje ende var der en klar sammenhæng til dårlig smittebeskyttelse i form af en række konkrete uhensigtsmæssige rutiner.

Fejl i ekstern smittebeskyttelse - høj risiko for digital dermatitis: 

 • Dyr indkøbt for nylig
 • Ingen støvler til gæster
 • Medarbejdere med beskæftigelse på andre bedrifter
 • Chauffører med adgang til kalveområdet
 • Køernes adgang til græsarealer.

Fejl i intern smittebeskyttelse - høj risiko for digital dermatitis:

 • Ingen klovbadning
 • Skrabning af gangarealer færre end 8 gange dagligt
 • Fjernelse af gødning i retningen fra køer mod kvier
 • Ingen mulighed for støvlevask ved udgang fra gangarealer i stalden
 • Køretøjer/værktøj til udmugning benyttes til andre aktiviteter også
 • Gødningsforurenede vandkar.

Mindst digital dermatitis når både landmand og klovbeskærer beskærer klove

Desuden fandt man, at klovbeskæring også havde indflydelse på problemer med digital dermatitis.

I besætninger, hvor klovbeskæring blev foretaget:

 • alene af landmanden selv, var der 25,5 pct. digital dermatitis
 • alene af klovbeskæreren 16,2 pct.
 • både af klovbeskærer og landmand 12,5 pct. digital dermatitis.
 • Sidst bekræftet: 23-08-2019 Oprettet: 08-09-2017 Revideret: 08-09-2017

  Forfatter

  Kvæg
  Kommunikationskonsulent

  Kirsten Foss Marstal

  Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


  Specialkonsulent

  Peter Raundal

  HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


  Af samme forfatter

  Jeg er mor for mine babykalve
  Masser af kærlighed og omsorg, ensartet fodring og god hygiejne er rumænske Daniela Capras opskrift på lav kalvedødelighed.
  18.10.19
  Kvægnyt nr. 19 - 2019
  Læs om: Jeg er mor for mine babykalve; Direktørrolle giver frihed og skaber resultater; Stor japansk interesse for dansk mæ...
  18.10.19
  Kalvedødelighed i Danmark
  Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født...
  14.10.19
  Kalvedødelighed i Danmark
  Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født...
  14.10.19

  Læs også