Kvæg fri 

Oprettet: 23-06-2003

Undgå varmestress hos køerne

Varme og lumre perioder kan påvirke køerne negativt, og blandt andet give problemer med højere celletal. Varmestress er en samlet betegnelse for den måde køerne reagerer på i varme perioder.

Pjecen "undgå varmestress" fortæller kort om symptomerne på varmestress.

Her på siden finder du nogle gode råd til hvordan du kan forebygge varmestress hos køerne.

Fodring og vand
Fodring og varmestress
Gode grunde til rigeligt med vand til højtydende køer i sommervarmen
Myresyre og propionsyre forbedrer holdbarheden af fuldfoder

Indretning af stalden
Frisk luft giver bedre komfort
Ventilatorer til luftcirkulation
Overbrusning i varme perioder


Undgå varmestressede køer
Allerede ved 20 ºC og høj luftfugtighed risikerer køerne varmestress og dermed kraftigt fald i ydelse. Et varme- og fugtighedsindeks kan vise risikoen lokalt. 

 

 

 

Sidst bekræftet: 11-06-2018 Oprettet: 23-06-2003 Revideret: 23-06-2003

Forfatter

Kvæg
Ole Aaes

Af samme forfatter

Årsager til det høje fosforniveau i malkekøernes foderrationer
Fosforniveauet i malkekøernes foderration er steget kraftigt, især på grund af øget forbrug af rapsprodukter på bekostning ...
13.12.19
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget. Det gælder især for kvælstof og fosfor hos Jerseykøerne. Det betyder...
15.11.19
Mælkeydelsen stiger stærkt, men desværre stiger næringsstofudskillelsen mere
Når mælkeydelsen stiger, stiger mængden af næringsstoffer køerne udskiller også. Det betyder større krav til harmoniareal p...
15.11.19
Opdateret SEGES-vejledning om udarbejdelse af type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor
SEGES og Kopenhagen Fur har udarbejdet vejledningen i type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor for kvæg, svin, fjerkræ og...
29.10.19
Selenberiget gødning til græs
Selenindholdet i dansk grovfoder er lavt. For at sikre forsyningen, kan gødskning med selenberiget gødning være en mulighed...
28.08.19