Oprettet: 21-09-2017

Dokumentation ved sprøjtning med prosulfocarb eller langs vandløb eller langs § 3-områder

Skema til registrering af sprøjtning med prosulfocarb og sprøjtning langs vandløb, søer og § 3-områder med plantebeskyttelsesmidler, hvor der er afstandskrav på etiketten.

Ved sprøjtning med prosulfocarb-midler og med midler, som har afstandskrav til vandmiljø og § 3 områder, er der krav om at registrere den anvendte sprøjteteknik.

Sprøjtejournalen

Fører du sprøjtejournal i et markstyringsprogram, er der nu mulighed for at registrere anvendt sprøjteteknik ved sprøjtning med prosulfocarb-midler og midler med afstandskrav. Tilsvarende er der fremadrettet plads til at lave notater på udskrifter af sprøjteplaner.

Fører du sprøjtejournal på papir, kan du udfylde dette skema (download), som SEGES har fortrykt og du selv kan gøre færdigt ved at:

  • Angive en eller flere sprøjteførere
  • Supplere med flere midler, som du bruger på din bedrift
  • Angive hvilken afdriftsreducerende dyse eller sprøjteteknik du bruger
  • Printe en stak skemaer, som du har liggende i sprøjtejournalen
  • Udfylde et skema, når du har sprøjtet med prosulfocarb-midler eller midler med afstandskrav, og gemme det i sprøjtejournalen.

Alternativt kan du anvende skemaet fra Miljøstyrelsen.

Prosulfocarb-holdige midler er BoxerFidox ECRoxy ECLFS Prosulfocarb og Adimax. Der skal anvendes en sprøjteteknik, der er godkendt til mindst 75 procent afdriftsreduktion.

Afstandskrav til vandløb og søer kan ses i Middeldatabasen under menupunkt 7 i hovedmenuen. Afstandskrav til § 3 naturområder kan ses under midlet i Middeldatabasen.dk. Se under overskriften ”Godkendelse” og underrubrikken ”Forbehold”.

Krydsoverensstemmelse

Reglerne om afstandskrav er omfattet af krydsoverensstemmelse (del af krav 2.18)

Afdriftsreducerende sprøjteteknik

Dyser med godkendelse til både 75 og 90 procent afdriftsreduktion er vist i denne tabel:

I tabellen er vist hvilke tryk der maksimalt må anvendes for at opnå henholdsvis 75 og 90 procent afdriftsreduktion.

Danfoil

Danfoil har på bar jord og i afgrøde opnået godkendelse til følgende indstillinger som afdriftsreducerende med hhv. 75 og 90 procent:

Afdriftsreduktion Vandmængde Lufttryk Kørehastighed
75 pct. 50 5 mbar 6 km/t
90 pct. 50 4 mbar 6 km/t

Hardi Twin

Hardi TWIN systemet er ikke godkendt med afdriftsreduktion på bar jord. Med Twin er man derfor henvist til at anvende en godkendt dyse uden ledsageluft.

Sidst bekræftet: 24-10-2019 Oprettet: 21-09-2017 Revideret: 21-09-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Ryd op i kemirummet
Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Derved kan du undgå ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol. Desud...
13.01.20
Har du en innovativ tilgang til planteværn?
SEGES søger fremadsynede landmænd, som vil indgå i et 3-årigt projektsamarbejde om en ny tilgang til brug af planteværn.
08.01.20
Status og trusler for insektfaunaen
Med dette notat ønsker vi at skabe overblik over status for insekterne i Danmark - og resten af verden - og at samle den ny...
16.12.19
3x3 anbefalinger, der sikrer flere insekter i landskabet
Her kan du læse 3x3 anbefalinger, som er udformet af SEGES’ fageksperter indenfor hhv natur, planteværn og økonomi, som gui...
16.12.19
Sprøjte- og doseringsvinduer i marken
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egn...
27.11.19

Læs også