Sprøjte

Planter

Sådan skal du gøre, når du bruger prosulfocarb i efteråret

Sprøjteteknik og opmærksomhed skal sikre, at der ikke sker fund af prosulfocarb på frugt og grønt. Hold øje med temperaturen og brug 90 procent afdriftsreduktion.

Anvendelsen af prosulfocarb, som findes i Boxer, Roxy og Adimax i efteråret kræver omtanke. SEGES Innovation har sammen med Syngenta og Globachem udarbejdet en kampagne med klare anbefalinger til at anvende prosulfocarb i efteråret. Det er vigtigt, at alle landmænd og konsulenter er sig bevidste om anbefalingerne, da der i praksis er nultolerance for forurening af frugt og grøntsager med prosulfocarb. Derfor kan enkelte tiltag være med til at hindre denne risiko for forurening.  

Hvorfor og hvordan kan prosulfocarb forurene nabomarker?

Prosulfocarb har en større risiko end mange andre midler for både at give afdrift og fordampe fra markerne efter udsprøjtning. Særligt ved høje temperaturer er der forøget risiko. Ved udsprøjtning kan der ske en afdrift, der med vinden transporterer midlet over lange afstande. I dagene efter udsprøjtning af midlet kan der ske en fordampning fra jordoverfladen. Her er særligt kraftige vindforhold medvirkende til at forøge fordampning i kombination med høje temperaturer. 

En afdriftsrisiko giver desværre mulighed for forurening af frugt og grønt, hvor der er nultolerance over for rester af prosulfocarb. Det kan betyde store tab for frugt- og grøntsagsavlere, hvis partier af årets avl skal destrueres. 

Ved brug af sprøjteteknik og tage visse forholdsregler ved sprøjtning kan vi minimere risiko for afdrift og fordampning væsentligt.

Se på vejrudsigten inden du udbringer prosulfocarb og brug en god sprøjteteknik

Når du skal i gang med at sprøjte med prosulfocarb, skal du gøre følgende:

 • Døgnets middeltemperatur skal være under 15 oC – og der må maksimalt være 18 oC midt på dagen
 • Vindhastigheden må maksimalt være 3-4 m/s
 • Vindretning skal være bort fra evt. naboarealer med frugt og grøntsager
 • Du skal undgå, at der i vejrudsigten er tørt, varmt og blæsende vejr i dagene efter udsprøjtning. Varme og vind øger fordampning af prosulfocarb fra jordoverfladen. 
 • Sprøjt aften eller nat i tidsrummet 19-05. Sprøjtning i morgentimerne frarådes, da der er mindre tid til at prosulfocarb binder sig til jordoverfladen. 
 • Jordoverfladen skal helst være fugtig – gerne let regn kort efter. Det sikrer, at midlet binder sig til jord-partiklerne. 
 • Kør langsomt – max. 6-8 km/t
 • Hold bommen lavt – max. 50 cm højde
 • Og brug en høj vandmængde – fra 200 l/ha. Det sikrer bedste dækning
 • Det anbefales at anvende 90 % afdriftsreduktionsudstyr. Lovgivning kræver minimum 75 % af-driftsreduktion. 
 • Undgå at sprøjte, når det er inversions-vejr og næsten vindstille. Inversionsvejr kendes også som "mosekone-vejr" og er kendetegnet ved, at det er køligere ved jordoverfladen end i 2-3 meters højde. Se billedet nedenfor. 
Billede ud over mark

Inversionsvejr er et almindeligt fænomen om efteråret, særligt ved næsten bar jord og vindstille. Inversionsvejr kendes også ved, at "mosekonen brygger". Undgå sprøjtning i sådant vejr, da små dråber fra sprøjtevæsken kan drive meget langt under sådanne forhold.

Valg af sprøjteteknik til udbringning af prosulfocarb

Høj effekt af jordmidler med konventionel sprøjteteknik sikres ved at bruge en stor vandmængde på mindst 200 l pr. ha. Derfor er det ikke nødvendigt at gå på kompromis, når der samtidig skal vælges en grov forstøvning, der giver 90 procent afdriftsreduktion og dermed bedst muligt sikrer mod afdrift af prosulfocarb. Grov forstøvning og en vandmængde på 200 l pr. ha kan eksempelvis nås med dysevalg, tryk og kørehastigheder, som er vist i tabellen. Fælles for alle mulighederne er, at dråbestørrelsen er nogenlunde den samme. Trykket er i bunden af dysernes anbefalede trykområde. 

Derfor vil dyserne også være egnede til andre sprøjtninger, hvor der er behov for en stor vandmængde, eksempelvis svampesprøjtning i raps.

Forsalg til dyser til udbringning af prosulfocarb med 200 l vand

Typer: LI: Luft Injektion, KLI: Kompakt Luftinjektion
Vifte: D: Dobbelt, E: Enkelt
ISO Fabrikat Dyse Type Vifte Tryk, bar Kørehastighed, km/t
03 Agrotop TurboDrop Hispeed 110-03 LI D 2 5,8
03 Hardi Minidrift DUO 110-03 KLI D 1,5 5,1
03 Lechler IDKT 120-03 POM KLI D 1,5 5,1
03 Lechler ID-120-03 keramisk LI E 2,5 6,6
03 Lechler ID-120-03 POM LI E 3 7,1
03 TeeJet TeeJet TTI60-110 03 VP-C LI D 3 7,1
04 Agrotop TurboDrop Hispeed 110-04 LI D 2 7,7
04 John Deere PSULDQ2004A LI E 2,5 7,5
04 Lechler ID-120-04 keramisk LI E 2,5 7,5
04 Lechler ID-120-04 POM LI E 2,8 8*
04 TeeJet TTI 110 04 VP LI E 2 7,7
04 TeeJet TeeJet TTI60-110 04 VP-C LI D 2,8 8*
05 Billericay Air Bubble Jet 05 KLI E 1 6,9
05 Hardi Nanodrift KLI E 1 6,9
05 Hardi Minidrift Duo KLI D 1 6,9
05 Lechler IDKT 120-05 POM KLI D 1 6,9
05 TeeJet AIXR 110 05 VP Refleks E 1,5 8**

* 230 l vand pr. ha, **206 l vand pr. ha

Den mest populære allround-dyse er blevet dobbelt-viftedyserne IDKT 03 og Hardi Duo 03, som er identiske. Er der tid til at køre med den lave hastighed, som er nødvendig, kan der opnås fremragende resultater, da lav kørehastighed alt andet lige yderligere giver mindre afdrift og en god fordeling under bommen. Det er også nemmere at holde bommen stabilt nede i 50 centimeters højde. 

Har du kapacitetsmæssigt behov for at køre lidt stærkere, vil det være oplagt at anskaffe et sæt 04 eller 05 dyser. Bemærk dog, at kompakte luftinjektionsdyser i 04 giver samme hastighed som en 03 ved 90 % afdriftsreduktion og høj vandmængde, så derfor er anbefalingen ved valg af en 04 dyse at anvende luftinjektionsdyser. Der er en del muligheder, både hvad angår dysetyper og om det skal være enkelt eller dobbeltvifte. Så snak med din forhandler om, hvad der passer til din sprøjte. 

Luftsprøjter

Med Danfoil opnår du 90 procent afdriftsreduktion på bar jord ved en vandmængde på minimum 50 l pr. ha, lufttryk max. 4 mbar og bomhøjde 40 cm. 

Med Hardi Twin anbefaler vi en dyse godkendt til 75 procent afdriftsreduktion suppleret med luftassistancen.

Der er ikke på samme måde som for konventionel sprøjteteknik forsøg med forskellige vandmængder, der belyser effekten af jordmidler udbragt med luftsprøjter. Derfor må vi antage, at det også for luftsprøjterne gælder, at det kun kan være en fordel at ligge i den høje ende, når det gælder vandmængde.

Videoer om sprøjteteknik og prosulfocarb 

Disse fem korte videoer kræver ingen særlig introduktion. Har du kun tid til at se en af dem, så se animationsvideo om prosulfocarb. Har du en Danfoil-sprøjte, skal du selvfølgelig også se videoen om, hvordan man undgår afdrift med denne type sprøjter.

Faktaark: Få bedre virkning og reduceret afdrift af jordmidler – især prosulfocarb-midler. Det er det centrale skriftlige materiale, som skal understøtte kampagnen. Har du købt dit prosulfocarb-produkt gennem en af de landsdækkende forhandlere, har du sikkert allerede fået udleveret dette ark. 

Artiklen Husk dokumentation ved sprøjtning med prosulfocarb og langs vandløb eller § 3-områder gennemgår, hvad du skal huske at notere og vedlægge som bilag til sprøjtejournalen, når du sprøjter med prosulfocarb-holdige midler.

Se om nabomarker er frugt eller grønsagsafgrøder

Pr. 1. september kan du via Landmand.dk se, om der er prosulfocarb-følsomme afgrøder i nærheden af netop dine marker. Se et eksempel på et skærmbillede i fotoet nedenfor. 
Et kort som nedenfor popper op på din skærm, hvis du har marker inden for 1.000 meters afstand til frugt- og grønsagsavlere. Ta’ en snak med de frugt- og grønsagsavlere, som er dine naboer. Måske kan du udføre sprøjtning efter at frugten eller grønsagsafgrøden er høstet. Kan det ikke lade sig gøre, kan du udvise særlig agtpågivenhed ved sprøjtningen, f.eks. ved at sprøjte en dag, hvor vinden bærer bort fra de følsomme arealer.

 

På landmand.dk kan du finde værktøjet Prosulfocarb-følsomme marker 2023. Billedet viser et skærmdump fra værktøjet. Egne marker er vist med rødt. Nabomarker med følsomme afgrøder er vist med grønt, gult eller blåt, og endelig afgrænser markeringen et område inden for en afstand af 1 km fra følsomme afgrøder.

Vil du vide mere?