Oprettet: 19-09-2011
Revideret: 08-02-2019

Liste med de samlede økoboksforsøg

Her finder du samtlige boksforsøg vedr. økologisk slagtefjerkræ.

Økoboksforsøg nr. 16

Fodring af langsomt voksende slagtekyllinger – afprøvning af nyt konceptfoder fra DLG til fortynding af voksefoder.

Økoboksforsøg nr. 15

Fodring af langsomt voksende slagtekyllinger – afprøvning af startfoder med lavt protein niveau og fortynding af voksefoderet

Økoboksforsøg nr. 13 Fodring af langsomt voksende slagtekyllinger

Fodring af langsomt voksende slagtekyllinger– afprøvning af nyt fodringskoncept med special-fremstillet fortyndingsfoder

Økoboksforsøg nr. 11 - Linjeafprøvning: Test af slagtekyllingelinjerne JA 757 og ColorYield fra avlsselskabet Hubbard

Økoboksforsøg nr. 10 - Forbedret kødkvalitet ved kompensatorisk vækst

Økoboksforsøg nr. 9 - Tildeling af stigende andele majsensilage med test af øvre grænse for grovfoderoptagelse

Økoboksforsøg nr. 8 - Hønefodring - Regulering af adfærd med fiskemel eller havre

Økoboksforsøg nr. 7 - Hanefodring - afprøvning af forskellige mængder hel hvedetilsætning

Økoboksforsøg nr. 6 - Afprøvning af forhøjet hvedetilsætning

Økoboksforsøg nr. 5 - Afprøvning af tildeling af forskellige mængder grovfoder

Økoboksforsøg nr. 4 - Afprøvning af tre typer grovfoder

Økoboksforsøg nr. 3 - Regulering af tilvækst hos økologiske slagtekyllinger ved at forkorte perioden for tildeling af startfoder

Økoboksforsøg nr. 2 - Regulering af tilvækst hos økologiske slagtekyllinger ved hel eller delvis udskiftning af startfoder med granuleret voksefoder

Økoboksforsøg nr. 1 - Afprøvning af forskellige mængder hel hvede i foder til økologiske slagtekyllinger

Sidst bekræftet: 27-01-2020 Oprettet: 19-09-2011 Revideret: 08-02-2019

Forfatter

Økologi Innovation
Chefkonsulent, Fjerkræ

Jette Søholm Petersen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

FjerkræNyt nr. 1 - januar - 2020
Praktiske råd om at beskytte fjerkræ mod fugleinfluenza, Nyt fra Alarmovervågningen, Nye resultater fra boksforsøg med farv...
06.02.20
Fjerkræ Nyt nr. 9 december 2019
Nyt fra Alarmovervågningen samt indtryk fra Tema-møde om Fjerkræ, Økologikongres, Åbning af nyt gårdslagteri på Hopballe Mø...
06.12.19
Opdateret SEGES-vejledning om udarbejdelse af type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor
SEGES og Kopenhagen Fur har udarbejdet vejledningen i type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor for kvæg, svin, fjerkræ og...
29.10.19
FjerkræNyt nr. 7 - september 2019
Invitation til Temadag om grøntprotein mandag d. 7. oktober; Invitation til SEGES Temadag om fjerkræproduktion onsdag d. 30...
30.09.19
FjerkræNyt nr.6 - august 2019
FjerkræNyt nr. 6 indeholder nyheder til dig om: Alarmovervågningen, 2018 Business Check for slagtekyllingeproducenter, Kort...
27.08.19