Feedback Form

  

Oprettet: 29-02-2016

Materialer i projektet ØkoProtein

ØkoProtein er et fireårigt projekt, som baner vejen for, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk og GMO-frit proteinfoder.

Inspirationshæfte med spændende viden om økologiske hestebønner.

  

Regnearket er et samhandelsværktøj, hvor du kan få hjælp til at beregne prisen, hvis du skal købe eller sælge hestebønner.

 

 

Økologi-Kongres 2015

ØkoProtein deltog med et internationalt spor på Økologikongres 2015, hvor der kom en række udenlandske eksperter og satte fokus på lokal produktion af proteinafgrøder, muligheder for at anvende bælgsæd til konsum og hvordan man undgår sygdomme ved dyrkning af bælgsæd.

ØkoProtein partnere bidrog med oplæg om fodring af danske økologiske husdyr med hestebønner. Derudover var der en stor stand med fremvisning og uddeling af produkter fra projektet, hvor der kunne hentes inspiration til at komme i gang med at dyrke bælgsæd og fodre med dansk produceret bælgsæd.

Se engelske præsentationer fra kongressen her:

Supply of Organic grain Legumes in Europe

High value Grain Legumes for the Food Industry

  • Faba bean for Bread and Pasta production by Senior Scientist Sözer Nesli, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Finland
  • Cultivation of Grain Legumes for food by Per Modig, Advisor Organic Plant Production, HIR Skåne, Sweden
  • Lupine - Back on the Menu by MSc Udo Prins, Louis Bolk Institute, The Netherlands

Feeding of Organic Husbandry with locally grown Faba Beans

Disease Management in Organic Grain Legumes

Temadag om hestebønner til økologisk fjerkræ og svin

Den 26. maj 2015 blev der afholdt temadag om hestebønner til økologisk fjerkræ og svin hos Øko-ægget Aps i Brande.

For de 29 deltagere bød dagen på besigtigelse af både hestebønnemark og forsøgsstald samt indlæg om dyrkning og indholdsstoffer i hestebønner, fodringsforsøg i fjerkræ og svin samt optimering af foderblandinger med hestebønner.

Se præsentationer fra dagen her:

Styregruppemøde

 

Den 14.december 2015 blev der afholdt Styregruppemøde hos Gothenborg.

Se præsentationer fra dagen her:

Sidst bekræftet: 21-02-2019 Oprettet: 29-02-2016 Revideret: 29-02-2016

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Tove Mariegaard Pedersen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Skærpet praksis for dispensationer til ikke-økologiske læggekartofler fra 2020
Landbrugsstyrelsen indfører en tidsfrist for ansøgninger om dispensation til ikke-økologisk læggemateriale til kartofler i ...
15.11.19
Dyrkningsvejledning vinterbyg
Dyrkningsvejledning til økologisk vinterbyg
04.10.19
Vinterhvedesorter med brødkvalitet i Den Økologiske Frødatabase
Der er i Den Økologiske Frødatabase en række vinterhvedesorter til rådighed til høst 2020. Flere sorter har brødkvalitet.
10.09.19
Økologiske frø til efterafgrøder og grøngødning
Hvis der skal sås en afgrøde til et formål, hvor der ikke skal høstes efterfølgende, skal frøene altid være økologiske - hv...
14.08.19
Prioritering af økologisk vårsæd og bælgsæd ved forårssåning
Ved forårets markarbejde er det vigtigt med en fornuftig prioritering af den rækkefølge afgrøderne sås.
09.04.19
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.