Oprettet: 27-02-2014

Rådgivning med trumf på

Magasinet Trumf på rådgivningen, som udkom i starten af 2013, satte for alvor fokus på emnet rådgivningsmetode. Nu er opfølgeren kommet i form af bogen Trumf på rådgivningen – en teoribog. Den udkommer den 28. februar. Læs et uddrag af bogen.

Trumf på rådgivningen – en teoribog giver rådgiveren et rigtig godt overblik over og en letlæst indføring i konceptet ”Trumf på rådgivningen”, som udgøres af syv trumfkort. Kortene giver rådgiveren konkrete værktøjer til at give landmanden det med- og modspil, han skal have for at skabe effekt på sin bedrift.

Effekt hele vejen rundt
Bag udgivelsen står Eva Gleerup, Heidi Hundrup og Jette Nissen, som er udviklingskonsulenter på Videncentret for Landbrug. De har arbejdet med effekt i rådgivningen i flere år og i mange forskellige sammenhænge

De fortæller om bogen: ”Trumfkortene er vores bud på, hvordan du som rådgiver kan gøre effekt til omdrejningspunktet i alle faser af rådgivningsprocessen. Hvert enkelt trumfkort sætter fokus på et redskab eller en teknik, som kan være med til at sikre, at samtalerne munder ud i konkrete forslag, som både har den fornødne virkning, og som har landmandens fulde opbakning og forståelse.”

Trumfkortene viser vej – mentalt og konkret
De syv trumfkort tegner til sammen den vej, et typisk rådgivningsforløb kan følge. Kortene udstikker ruten og viser rådgiveren vej igennem de forskellige rådgivningsfaser. Det er op til rådgiveren, om han nøjes med at bruge kortene til sin egen mentale forberedelse inden møder med landmanden, eller om han helt konkret bruger de forskellige kort i rådgivningsforløbet.

Per Meinert, udviklingschef i Gefion, fortæller om kontraktkortet, at han bruger det ”… rent fysisk, har det med i hånden og lægger det på bordet, så landmanden kan læse med.”

Ingen begrænsende regler
Kortene skal heller ikke nødvendigvis bruges i
den rækkefølge, bogen præsenterer dem. Det kan variere fra rådgiver til rådgiver, hvornår i rådgivningsprocessen han vælger at spille kortene. Nogle rådgivere vil også lade sig inspirere af det samme kort flere gange i rådgivningsforløbet. Flere af trumfkortene hænger naturligt sammen og kan med fordel bruges samtidig. Nogle gange giver det derfor også god mening, at rådgiveren sætter flere kort i spil på én gang.

Der er med andre ord ingen regler. Det er op til den enkelte rådgiver at finde frem til, hvordan det fungerer bedst for ham at bruge trumfkortene og i hvilken rækkefølge.

  Læs uddrag af bogen 

Praktisk info
Bogen koster 150 kr. og kan købes ved at sende en mail til Birgit Winther Sørensen, bws@seges.dk.

Forfatterne udbyder løbende åbne og virksomhedsinterne kurser i konceptet ”Trumf på rådgivningen”. Kontakt dem for mere info. 

Trumfkortene – kort fortalt
Kontraktkortet: Indgå aftaler, som forebygger uklarheder om rollefordeling og målretter samarbejdet. Få med andre ord lavet en forventningsafstemning.

Gamemasterkortet: Tag rollen som ”gamemaster” på dig. Sæt rammerne for rådgivningen og hjælp landmanden med at gennemføre forløbet ved at guide, inspirere og holde fokus.

Spørgsmålskortet: Styr samtalen og fasthold det rette fokus med gode spørgsmål, som hjælper landmanden til at overveje mulige løsninger.

Lyttekortet: Engagér dig ærligt og aktivt i det, som landmanden siger, for at inspirere ham til at fortsætte, åbne op og fortælle mere.

Effektkortet: Brug effektkortet for at skabe en strategi for bedriften, som er understøttet af konkrete målsætninger og handlinger.

Handlingskortet: Opstil en handlingsplan for, hvordan og hvornår et initiativ skal gennemføres – og ikke mindst hvem der skal gennemføre det. Tiltagene skal være realistiske og konkret målbare, og effekten skal også kunne måles.

Opfølgningskortet: Følg løbende op – ikke kun til beslutninger om konkrete tiltag er taget, men indtil forandringerne er succesfuldt afsluttet, og resultaterne er i hus.

 

 

Heidi Hundrup, tlf. 8740 5516 eller mail hhr@seges.dk
Jette Nissen, tlf. 8740 5196 eller mail jtn@seges.dk  
Sidst bekræftet: 18-02-2019 Oprettet: 27-02-2014 Revideret: 27-02-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Jette Nielsen

Heidi Hundrup Rasmussen

Af samme forfatter

Rådgivning på basis af sammenhængende produktions- og økonomistyring - gør en forskel med din rådgivning
Hvad kræves der af rådgivningen for at kunne foretage en rådgivning, der tager udgangspunkt i alle aktiviteterne på bedrift...
19.06.17
Tegnefilm: Handlingsplaner hjælper dig i mål med dine indsatser
Se videoen, og bliv klogere på, hvordan handlingsplaner kan hjælpe dig med at gennemføre forandringer og udvikling på din b...
17.03.17
Den gode dialog med medarbejderne udvikler virksomheden
Kan medarbejderne se meningen med deres arbejde? Trives de godt med deres arbejdsopgaver? Værktøjerne GROW og Medarbejderaf...
24.11.16
Hvilken livscyklus er landbrugsvirksomheden i?
Står du i et vadested med din virksomhed? Passer organisationen ikke helt til den retning, du ser for dig? Via modellen ”Vi...
21.11.16
Skab målbare resultater med din ledelse
God ledelse handler om at skabe Kurs, Koordinering og Commitment blandt medarbejderne. Er der enighed om retningen, er ford...
18.11.16