Oprettet: 15-07-2019

Landmænd tegner forsikring mod lejesæd

I et projektsamarbejde mellem SEGES, Topdanmark og Miljøstyrelsen kan landmænd som undlader vækstregulering i vinterhvede indbetale til en forsikring, og få udbetalt kompensation hvis afgrøden går i leje

I et projektsamarbejde mellem SEGES, Topdanmark og Miljøstyrelsen kan landmænd som undlader vækstregulering i vinterhvede indbetale til en forsikring, hvor Topdanmark udbetaler kompensation hvis afgrøden går i leje før høst. Se videoen der fortæller om projektet Lejesæd og Forsikring.

Denne forsikring er et tilbud til dem der gerne vil undlade at vækstregulere marker hvor de selv vurderer at lejesædsrisikoen en lav. Det er typisk marker hvor de ikke tidligere turde lade være med at vækstregulere, fordi de var i tvivl om hvor stor risikoen for lejesæd var. Her kan du se videoen med landmand Peter Buhl som har tegnet lejesædsforsikringen i 2019.

Forsikringen tegnes for landmænd som har vinterhvedemarker der ud fra lejesædsprognosen i CropManager vurderes at have en lav risiko for lejesæd. Læs mere om lejesædsprognosen i Se lejesædsrisiko i dine vinterhvedemarker i CropManager, og se hvordan risikoen for lejesæd vurderes i dine marker. I år har det været et krav for at deltage, at forsikringen er tegnet inden midten af april.

Planteavlskonsulent Kasper Holm Kristensen ved LMO har hjulpet landmændene med at sende den ajourførte dokumentation til forsikringsselskabet. Markene har en risiko for lejesæd der ligger i den laveste halvdel af risikoindekset i CropManager. I år var det marker med en lejesædsrisiko med en karakter på 0 eller derunder.

En sprøjtning med et vækstreguleringsmiddel i vinterhvede vil typisk koste fra 100 til 200 kr. pr. hektar afhængigt af hvilket middel og dosis der vælges, og om det er en separat kørsel, eller vækstreguleringsmidlet tilsættes en behandling som foretages i marken alligevel. I dette projekt koster det 50 kr. at forsikre en hektar vinterhvede, og der udbetales 2500 kr. per hektar hvis der alligevel bliver lejesæd. Inden høst vil markerne blive overfløjet, og der bliver taget et luftfoto af marken som viser andelen af lejesæd. Dette luftfoto anvendes som grundlag for udbetaling af forsikringen.

Projektet løber i 2019 og forventes forlænget i 2020. Viser det sig efter udløbet af projektet at denne type forsikring bliver et tilbud til alle landmænd I fremtiden, så er der behov for at lave det så enkelt og automatisk som muligt, for at holde forsikringspræmien på et niveau som gør det interessant for landmanden. Man kan forestille sig en internetløsning hvor landmanden kan klikke sig ind på internettet og sige ”ja tak” til at tegne en forsikring, så er der ikke er behov for at involvere en assurandør. Håbet er også, at man i fremtiden kan vurdere andelen af lejesæd før høst ud fra satellitbilleder, og derved automatisere skadesopgørelsen.

Herunder ser du videoer hvor Preben Rasmussen, Topdanmark og Marian Thorsted, SEGES fortæller om projektet og mulighederne med lejesædsforsikring fremover.

Sidst bekræftet: 15-07-2019 Oprettet: 15-07-2019 Revideret: 15-07-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Planteværn

Marian Damsgaard Thorsted

Planteværn


Af samme forfatter

Hvor længe skal der være tørvejr efter sprøjtning?
Regnfastheden og dermed kravet til antal timers tørvejr efter sprøjtning varierer betragteligt for forskellige planteværnsm...
07.04.20
Svampebekæmpelse i vårbyg
I vårbyg kan der være behov for op til to svampebehandlinger. Omkring skridning anbefales SDHI-holdige løsninger. Løsningsf...
06.04.20
Nu kan du forsikre dig mod lejesæd i vinterhvede og vinterrug
Nu kan du forsikre dine vinterhvede- og vinterrugmarker og få erstatning, hvis der kommer lejesæd. Forsikringen tegnes hos ...
06.04.20
Lav dine egne sortsblandinger
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20