Arbejdssikkerhed 

Oprettet: 05-01-2012

Tilsyn med den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdstilsynet fører nu tilsyn med, om bedriften har haft den lovpligtige årlige drøftelse om arbejdsmiljø. Hjælp til drøftelsen kan hentes hos den lokale arbejdsmiljøkonsulent.

Siden den 1. oktober 2010 har det været lovpligtigt for virksomheder at holde en årlig drøftelse om arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet fører nu tilsyn med, om virksomhederne har haft drøftelsen. Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, skal arbejdsgiveren kunne dokumentere, at arbejdsmiljødrøftelsen har fundet sted inden for det seneste år.

Sådan dokumenterer du
Virksomheden afgør selv, hvordan den vil dokumentere, at drøftelsen har fundet sted. Det kan fx gøres ved at notere i sin arbejdspladsvurdering (APV), hvornår drøftelsen fandt sted, og hvem der deltog - eller man kan bruge Arbejdstilsynets skema.

Hvad skal man drøfte og med hvem
På den årlige drøftelse skal arbejdsgiveren sammen med medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen eksempelvis vurdere det seneste års indsats på arbejdsmiljøområdet og tilrettelægge det kommende års samarbejde. Det vil sige, at drøftelsen blandt andet skal bruges til at afgøre, hvilke tiltag der skal sættes i gang, eller hvilke arbejdsgange, der eventuelt skal justeres.
På virksomheder med 1-9 ansatte, er der ikke pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation. Her skal den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemføres i samarbejde med de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

Det kan være mange forskellige forhold at drøfte, men følgende punkter ligger fast:

  • Tilrettelæggelse af indholdet af sam­arbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år.
  • Fastlæggelse af hvordan samarbejdet skal foregå.
  • Vurdering af om det foregående års mål er nået.
  • Fastlæggelse af mål for det kommende års samarbejde.
  • Drøftelse af om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden

Arbejdstilsynet har udarbejdet en guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvori de enkelte punkter er uddybet.

Hjælp til den årlige drøftelse
Der er masser af emner at tage fat i, men det kan alligevel være svært at få taget hul på drøftelsen. Nogle landmænd allierer sig med en lokale arbejdsmiljøkonsulent og får hjælp til processen. Det er en måde at sikre sig, at der er specialviden til rådighed, og at en anden ”styrer” processen, så alle kommer til orde. Samtidigt sikrer man, at alle de nødvendige emner bliver debatteret. Ikke mindst vil arbejdsmiljøkonsulenten kunne sørge for dokumentationen og en evt. opfølgning. Oversigt over lokale arbejdsmiljøkonsulenter finder du her

Der er også udarbejdet materiale, som er målrettet direkte til landmænd. I materialet kan man hente inspiration til at komme i gang med drøftelsen. Emner, der foreslås og uddybes, er fx ulykker, sygefravær, arbejdsfordeling, maskiner og håndtering af kemikalier.

Læs mere her

 

 

Sidst bekræftet: 03-01-2020 Oprettet: 05-01-2012 Revideret: 05-01-2012

Forfatter

Kvæg
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Af samme forfatter

Planlægning forebygger arbejdsulykker
Artikel målrettet svineproduktion om forebyggelse af ulykker.
27.03.20
Nudging - et nyt værktøj i landbruget
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malke...
12.12.18
Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18
Små puf til at træffe sikre valg – nudging en ny vej
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at ska...
20.12.17
Landbrugets Arbejdsmiljøpris
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
28.06.17