Oprettet: 18-10-2017

Sørg for at handle hurtigt ved nedbrud på gylleomrøreren

Stillestående gylle udvikler svovlbrinte i livsfarlige koncentrationer. Derfor er det vigtigt at have sikkerhedsrutinerne for gyllehåndtering på plads.


Hvordan hjælper du folk, hvis ulykken er sket? Klik på billedet om førstehjælp ved udslip af gyllegas

At gylle under visse omstændigheder kan være livsfarlig, ved de fleste landmænd. Men når der er travlt på bedriften, glemmer man måske sikkerhedsrutinerne for håndtering af gyllen. De seneste uger har der været flere uheld med svovlbrinte på kvægbedrifter, hvor køer er omkommet. Sørg derfor for at have styr på bedriftens sikkerhedsrutiner – af hensyn til både dyrene og dem, der arbejder i stalden. Her får du en genopfriskning:

Sørg for daglig omrøring
Sørg for, at der er daglig omrøring i ringkanalen samt god udluftning, imens omrøringen står på. Hvis omrøreren skal starte automatisk, er det en rigtig god idé at installere en alarm, der starter, hvis det ikke sker. Hvis der er nedbrud på omrøreren, skal der tages fat på at løse problemet med det samme.

Tilrettelæg arbejdet med gyllen omhyggeligt
I alle gylle- og ajlebeholdere, fortanke, pumpebrønde, gyllekanaler, gulvudsugningskanaler og gyllevogne skal man regne med, at der ved omrøring kan være så høje koncentrationer af svovlbrinte, at det kan være sundhedsskadeligt. Ved omrøring af gylle er der i vindsiden målt dødelige koncentrationer på 700 ppm af svovlbrinte. Ved gyllepumpens udløb er der målt helt op til 3.000 ppm!

Tilrettelæg derfor altid arbejdet med gylle grundigt:

  • Aftal og informér alle medarbejdere om, hvor og hvornår der arbejdes med gylle
  • Vær som minimum to personer til at udføre arbejdet med gylle
  • Hav jævnligt kontakt med hinanden under arbejdet – sørg for at vide, hvor hinanden er
  • Hav en opladet mobiltelefon med, så I nemt kan få kontakt med hinanden
  • Høje koncentrationer svovlbrinte kan ikke lugtes – benyt derfor en gasdetektor –
  • Sørg for at de rette hjælpemidler er inden for rækkevidde – fx åndedrætsværn. Lær hjælpemidlerne at kende, så I er dus med dem, når de skal bruges.

Hent også pjecen om sikkerhed ved arbejde med gylle her

 

 

 

Sidst bekræftet: 10-10-2018 Oprettet: 18-10-2017 Revideret: 18-10-2017

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Morten Lindgaard Jensen

HusdyrInnovation Svin


Af samme forfatter

Succes med behandling af digital dermatitis
En række punkter er fælles for besætninger, der har succes med at håndtere digital dermatitis. Få dem her og gør dem succes...
02.11.18
Er kostaldens vandforsyning tilstrækkelig?
Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand t...
07.09.18
Sandvasker gør gyllen egnet til biogasanlæg
For at kunne genbruge sandet og for at kunne levere gylle til biogasanlæg har mælkeproducent Torben Pedersen investeret i ...
29.06.18
Sirup lokker køerne til malkerobotten
Et forsøg med et sirupprodukt pumpet direkte ned i robottens fodertrug resulterede i flere søgninger til malkerobotten.
19.04.18
Virkningen af ny husdyrregulering for kvæg
Ny husdyrregulering tager udgangspunkt i, at ammoniakemission og lugt er relateret til det areal der gødes på, og ikke dyre...
12.09.17