Planter

Lovgivning om maskintransport med traktor

Denne artikel afklarer, hvornår et landbrug lovligt kan transportere maskiner med en godkendt traktor med en uregistreret vogn, og hvornår transporten overgår til særtransportforordningen med tilhørende krav.