Feedback Form

Kvæg 

Oprettet: 11-10-2007
Revideret: 29-09-2015

Kort om CHR-registret

I forbindelse med indhentning af oplysninger til www.landbrugsindberetning.dk skal eventuelle ændringer i CHR oplysningerne opdateres. Indberetningsfristen fremgår af den udsendte indkaldelse.

CHR-registret står for Centralt HusdyrbrugsRegister og er en del af Generelt LandbrugsRegister = GLR-registret. Alle besætninger skal være i registret - undtagen hestehold. En besætning udgøres af et eller flere dyr.

 Systemet er opbygget som følger:

  • Et CHR-nummer tilhører en ejendom (bemærk ikke en bedrift).
  • Et CHR-nummer har altid fem eller seks cifre. Der er knyttet et eller flere besætningsnumre til CHR-nummeret.
  • Et besætningsnummer har fire, fem eller seks cifre og er entydigt indenfor dyrearten. Hver dyreart har en tocifret kode - f.eks. svin = 15, kvæg = 12, får = 13.
  • For hver dyreart er der tilknyttet en virksomhedsart - f.eks. 15 11 svineproduktion eller 12 14 malkekvæg.
  • Under et CHR-nummer kan der være f.eks. to besætningsnumre tilknyttet, hvis der eksempelvis både er kvæg og svin på ejendommen, eller hvis der er to forskellige ejere; en landmand ejer søerne, og en anden landmand ejer slagtesvinene.

Eksempel
Lars Landmand ejer ejendommen Landevejen 40, her har han malkekøer med tilhørende kvier samt slagtesvin.

Ejendommen har CHR-nummer 44441, hertil er knyttet besætningsnummer 44441 (kvæg) og besætningsnummer 44441 (svin). Fordi der er tale om to dyrearter, er besætningsnumrene de samme som CHR-nummeret. Man bruger så dyrearten til at identificere med.

Lars Landmand lejer nu en stald ud til sin nabo Bent Bonde. Bent skal bruge stalden til sine får og kvier. Bents fårebesætning vil få besætningsnummer 44441 (får), Bents kviehotel vil få besætningsnummer 909991, fordi der i forvejen findes en anden kvægbesætning på ejendommen.

 

Husk at der ofte er flere CHR-numre med tilhørende besætningsnumre tilknyttet et CVR-nummer. Gødningsregnskabet skal laves for hvert CVR-nummer.

Reglerne om CHR-registrering er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1383 af 15.12.2014 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder og i bekendtgørelse nr. 1237 af 30.10.2013 om registrering af husdyrbesætninger i CHR.

Specifikke spørgsmål om CHR-registret rettes til Bjarne Bendix Jensen (BBJ@seges.dk) SEGES, Kvæg, tlf. 7015 5015.

Sidst bekræftet: 29-09-2015 Oprettet: 11-10-2007 Revideret: 29-09-2015

Forfatter

Kvæg
Thorkild Lykke