Oprettet: 29-11-2019

Færre antibiotikauheld i robotbesætninger

Antallet af antibiotikauheld i robotbesætninger er faldet markant de seneste år. Der sker dog stadig uheld. Se her, hvor det typisk gik galt i 2018.

De seneste mange års opgørelser har vist, at der procentvis sker flere antibiotikauheld i besætninger med malkerobotter end i besætninger med konventionel malkestald. Opgørelserne viser imidlertid en glædelig udvikling. Således er der sket et fald fra 60 uheld i 2015 til 39 i 2018.

”Et enkelt uheld er naturligvis altid et for meget, men det er meget positivt, at det går i den rigtige retning,” mener afdelingsleder Per Justesen, SEGES. Ser man på de hyppigste årsager til uheld i robotstalde, kan flertallet relateres til management.

”Vi ser dog også uheld, som skyldes fejl eller slid på de ventiler i robotten, som fraseparerer mælken fra antibiotikabehandlede køer,” forklarer han.

Prioriter service

Per Justesen opfordrer derfor til at være meget omhyggelig med at overholde regelmæssig service af robotterne.

”Og i forbindelse med service bør man samtidig sikre sig, at servicemontøren er omhyggelig med tjek af disse ventiler,” lyder det fra afdelingslederen.

Per Justesen understreger, at mælk fra uheld aldrig risikerer at nå ud til forbrugeren, da mælken fra alle tankbiler tjekkes ved ankomst til mejeriet og kasseres ved positivt fund.

Årsager til antibiotika-uheld i robotstalde i 2018

  • Koen har ikke været tastet ind i pc’en
  • Forkert ko tastet ind i pc
  • Skyl efter behandlet ko er afbrudt, fordi næste ko også skulle malkes fra
  • Ko er malket med få minutter efter goldbehandling
  • Robotten har kørt på manuel malkning – behandlet ko malket med
  • En robot blev afbrudt og genstartet efter en behandlet ko – dermed er skyl sprunget over
  • Ventilfejl.

 

Læs også:

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 22, 2019

Sidst bekræftet: 29-11-2019 Oprettet: 29-11-2019 Revideret: 29-11-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 11 - 2020
Læs om: Sådan får I tid til den ekstra indsats; En ko knokler lige så hårdt som en Tour de France-rytter; Overskuelighed ge...
29.05.20
Kvægnyt nr. 10 - 2020
Læs om: Sænkede sin kodøedelighed fra skyhøj; Gode erfaringer med par og gruppevis opstaldning; Stram op på antibiotika rut...
15.05.20
Sænkede sin kodødelighed fra skyhøj: Tag én ting ad gangen
Hvor skal man begynde, når man overtager en bedrift med høj kodødelighed? Mælkeproducent Anders Ring har lært at vælge sine...
15.05.20
Kvægnyt nr. 9 - 2020
Læs om: Pas særligt godt på ældre køer i sommerhalvåret; Angus er et godt alternativ ved krydsning; Effekt af gylle bragt u...
01.05.20
Kvægnyt nr. 8 - 2020
Læs om: ”Vi vil skabe den arbejdsplads, vi gerne selv ville være på”; Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tag...
17.04.20