Feedback Form

  

Oprettet: 08-09-2017

Her er de største risikofaktorer for digital dermatitis

Forbedring af både den eksterne og interne beskyttelse vil gavne bedrifter, som har problemer med digital dermatitis. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet.


Gødning, der skrabes i retningen fra køer mod kvier, og manglende støvlevask ved udgang fra gangarealer er med til at sprede digital dermatitis.

Har bedriftens eksterne og interne smittebeskyttelse nogen indflydelse på udbredelsen af digital dematitis? Ja, i høj grad. Det dokumenterer en undersøgelse* foretaget af Aarhus Universitet. Her har forsker Victor H. S. Oliveira evalueret 8.269 køer fra i alt 39 besætninger. Alle køerne blev vurderet positive eller negative for digital dermatitis på bagbenene, mens de blev malket. Derudover blev der indhentet information om bedriftens smittebeskyttelse via en spørgeundersøgelse blandt landmændene samt via observationer på bedrifterne og tal fra Kvægdatabasen. Og undersøgelsen mundede ud i nogle meget klare konklusioner om, hvordan bedriftens smittebeskyttelse har betydning for dens problemer med digital dermatitis. Indenfor besætningerne varierede graden af digital dermatitis fra 0 – 56 pct. Og for besætninger i den høje ende var der en klar sammenhæng til dårlig smittebeskyttelse i forhold til:

Ekstern smittebeskyttelse

 • Dyr indkøbt for nylig
 • Ingen støvler til gæster
 • Medarbejdere med beskæftigelse på andre bedrifter
 • Chauffører med adgang til kalveområdet
 • Køernes adgang til græsarealer.

Intern smittebeskyttelse

 • Ingen klovbadning
 • Skrabning af gangarealer færre end 8 gange dagligt
 • Fjernelse af gødning i retningen fra køer mod kvier
 • Ingen mulighed for støvlevask ved udgang fra gangarealer i stalden
 • Køretøjer/værktøj til udmugning benyttes til andre aktiviteter også
 • Gødningsforurenede vandkar.

Desuden fandt man, at klovbeskæring også havde indflydelse på problemer med digital dermatitis. I besætninger, hvor klovbeskæring blev foretaget alene af landmanden selv, var der 25,5 pct. digital dermatitis, alene af klovbeskæreren 16,2 pct. og både af klovbeskærer og landmand 12,5 pct. digital dermatitis. Konklusionen på undersøgelsen viser, iflg. Victor H. S. Oliveira, at forbedring af både den eksterne og interne beskyttelse vil gavne bedrifter, som har problemer med digital dermatitis. Samtidig sender det et klart budskab til chauffører og andre besøgende til besætningen, at det er vigtigt, at de tager ansvar for bedriftens smittebeskyttelse med relevante forholdsregler.

*: Journal of Dairy Science100:1-11 

 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 16, 2017

Sidst bekræftet: 23-08-2018 Oprettet: 08-09-2017 Revideret: 08-09-2017

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Specialkonsulent

Peter Raundal

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Kalvedødelighed i Danmark
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født...
12.08.19
Kalvedødelighed i Danmark
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født...
12.08.19
Kalvedødelighed i Danmark
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født...
12.08.19
Kalvedødelighed i Danmark
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født...
12.08.19

Læs også