Oprettet: 18-11-2016

Mange yverbehandlinger er uden effekt

Vurder altid kritisk, om det kan betale sig at behandle en yverbetændelse. I ca. halvdelen af tilfældene kan det ikke.

Antibiotikaforbruget til voksent kvæg har ligget stabilt på ca. 10.000 kg aktivt stof de seneste år.

Ca. 70 pct. af forbruget til køer går til yverbehandlinger. Og netop på dette område er der, ifølge dyrlæge Michael Farre, SEGES Kvæg, god plads til nedjusteringer til glæde for såvel kvægbrugerens pengepung som for kvægbrugets image.

”Jeg vil påstå, at cirka halvdelen af alle yverbehandlinger er uden effekt. Hvis vi kunne slippe af med dem, ville vi være godt på vej,” lyder det fra Michael Farre.

Han henviser til de yverbetændelser, hvor mælken nok er forandret, men kirtlen stadig blød. I disse tilfælde bør man tage en mælkeprøve og afvente svar på den i stedet for straks at behandle.

”Ofte viser svaret på mælkeprøven, at det ikke kan betale sig at behandle. Men nogle steder tror jeg, der er en tradition for, at man behandler alle yverbetændelser, og den tradition skal vi have gjort op med,” lyder det fra Michael Farre.

Der er lavet en vejledning om udvælgelse til behandling, som Michael Farre anbefaler alle at bruge, når de skal vurdere, om en yverbetændelse kræver behandling eller ej. Vejledningen deler yverbetændelser op i tre grader og guider til videre handling alt efter, hvad man observerer. Vejledningen hedder ’Udvælgelse til behandling’ og ligger på landbrugsinfo>kvæg under Yversundhed.

SOP til udtagelse af mælkeprøve findes på LandbrugsInfo > kvæg under On Farm dyrkning eller du kan åbne den her.

Kassér altid mælken
I forbindelse med behandling af malkende køer, vil Michael Farre gerne slå fast, at framalket mælk altid skal kasseres.

”Tilbageholdt mælk skal ikke gives til kalvene. For det første er der risiko for udvikling af resistens, hvis man fodrer kalve med antibiotika-mælk. For det andet er det et dårligt signal at sende til forbrugerne, at vi fodrer næste generation af malkekøer med den mælk, vi ikke finder egnet til konsum. Og når du medregner værdien af den tilbageholdte mælk, så er det altså på ingen måde billigt at behandle en yverbetændelse,” mener dyrlægen.

Læs også:

Sundere dyr frem for behandlinger

Mere målrettet behandling af kalve

 

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 21 – 2016

 

 

Sidst bekræftet: 04-11-2019 Oprettet: 18-11-2016 Revideret: 18-11-2016

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

3 trin til at undgå metal i netmaven hos køer
Brug kun gode dæksider på ensilagen, læg en vommagnet i køerne og hav evt. en magnet på fuldfoderblanderen for at undgå fre...
07.02.20
Kvægkongressen er også for udenlandske ansatte
Igen i år har kvægkongressen et spor målrettet udenlandske ansatte på bedrifterne.
07.02.20
Kvægnyt nr. 3 - 2020
Læs om grovfoderøkonomi, parvis opstalning af kalve, Håndtering af langhårede græsmarker m.v.
07.02.20
Parvis opstaldning gavner kalvene
For de fleste kræver det små ændringer af kalvebokse at leve op til hjertemærkningsordningen. Den gode nyhed er, at der er ...
07.02.20
Du skal kende din fremstillingspris på grovfoder
Du skylder dig selv at udnytte de muligheder, der er i at komme tættere på økonomien i din grovfoderproduktion, mener Chris...
24.01.20