Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-09-2019

  

Oprettet: 10-09-2018

Opbevar ensilagen rigtigt – du kan risikere træk i støtten

Vær især opmærksom på, at det kan koste træk i støtten, hvis der ligger majs på randbelægningen.


På grund af krydsoverensstemmelses kontrollen kan det blive dyrt at have for travlt til at overholde reglerne til majsopbevaring.

Der er travlhed med at få årets majs ensileret og lagt i stak. Hvis du har opbevaringsanlæg til ensilagen, enten plansilo eller plads, skal reglerne om opbevaring overholdes, ellers er der risiko for, at der ved Krydsoverensstemmelses kontrol sker træk i støtten.

Opbevaringsanlæggets bund skal være udført af bestandige materialer, der er uigennemtrængelige for fugt. Der, hvor der i stedet for min. 1 meter høj mur er randbelægning, skal randbelægningen være fri for ensilage. Den skal være 2 meter bred, og der skal være bortledning af evt. ensilagesaft og regnvand blandet med ensilagerester. Bortledningen kan enten være et rør placeret inde på op-bevaringsarealet eller som afløb. Afløbet skal altid ske fra det laveste punkt. Det drejer sig om at sikre, at der ikke er risiko for at der løber saft ud på jordoverfladen og dermed en risiko for nedsiv-ning til grundvand.

I arbejdet med at lægge den snittede majs i stak, vil der helt sikkert ligge majsrester på randbelægningen pga. indkørslen ind i stakken og den efterfølgende komprimering. Derfor skal du, hvis der kun er de krævede 2 meter randbelægning, være opmærksom på at få fjernet majsen, der ligger inde på dette areal.

 

Sidst bekræftet: 10-09-2018 Oprettet: 10-09-2018 Revideret: 10-09-2018

Forfatter

Anlæg & Miljø
Specialkonsulent

Morten Lindgaard Jensen

HusdyrInnovation Svin


Af samme forfatter

Succes med behandling af digital dermatitis
En række punkter er fælles for besætninger, der har succes med at håndtere digital dermatitis. Få dem her og gør dem succes...
02.11.18
Er kostaldens vandforsyning tilstrækkelig?
Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand t...
07.09.18
Sandvasker gør gyllen egnet til biogasanlæg
For at kunne genbruge sandet og for at kunne levere gylle til biogasanlæg har mælkeproducent Torben Pedersen investeret i ...
29.06.18
Sørg for at handle hurtigt ved nedbrud på gylleomrøreren
Stillestående gylle udvikler svovlbrinte i livsfarlige koncentrationer. Derfor er det vigtigt at have sikkerhedsrutinerne f...
18.10.17
Virkningen af ny husdyrregulering for kvæg
Ny husdyrregulering tager udgangspunkt i, at ammoniakemission og lugt er relateret til det areal der gødes på, og ikke dyre...
12.09.17