Heste, Økonomi og ledelse

Strøelse til heste

Hesteejere skal træffe mange beslutninger, en af de vigtigste er valg af strøelsestype. Strøelsen og håndtering af strøelsen har afgørende betydning for hestenes velvære, økonomien og arbejdsbehovet.

Den rigtige type strøelse er vigtig for hestens trivsel

Valg af strøelse giver anledning til mange overvejelser. Strøelse er med til at sikre hestens trivsel og sundhed. En hest afsætter gødning ca. 10 til 15 gange i døgnet og ca. 20 liter urin. Strøelsen skal være i stand til at holde boksen og staldluften tør og ren. De vigtigste funktioner for underlaget i hestens opholdsareal, er som udgangspunkt at give hestens et tørt og rent miljø at opholde sig i og et sikker underlag at færdes på.

God strøelse er karakteriseret ved stor sugeevne, høj hygiejnisk kvalitet, let håndterbarhed, lille rumfang, høj komposteringsevne og mulighed for anvendelse som gødning på marken.

Halm har igennem tiden været den foretrukne strøelse i Danmark, og et væsentligt supplement til hestens strukturfoder. Udbuddet af strøelsestyper har imidlertid været støt stigende igennem de sidste 20 – 30 år, og samtidig er der kommet øgede krav til opbevaring og bortskaffelse.

Heste ligger i halm

Billede 1. Heste, som har mulighed for at ligge tørt, har det godt.

SEGES Heste har i efteråret 2021 undersøgt væsentlige forhold omkring strøelse til heste, ved hjælp af en spørgeundersøgelse. Der var knap 1.900 hesteejere, der har svaret på spørgsmål om:

 • Opstaldningstype
 • Ventilation
 • Timer på fold
 • Type af strøelse
 • Baggrund for valg af strøelse
 • Forbrug af strøelse
 • Arbejdsindsats
 • Bortskaffelse.

Baggrund for valg af strøelse

Sugeevne, luftkvalitet og håndterbarhed har høj prioritet, når der vælges strøelse.

Figur 1. Sugeevne, luftkvalitet og håndterbarhed har høj prioritet, når der vælges strøelse.

 

Disse typer strøelse er mest brugt

I undersøgelsen er 10 forskellige strøelsestyper repræsenteret. Knap 30 % bruger halm, 26 % bruger træpiller og 12,5 % bruger spåner. Andet strøelse omfatter bl.a. blanding af flere forskellige strøelsestyper.

Figur 2. I undersøgelsen er 10 forskellige strøelsestyper repræsenteret. Knap 30 % bruger halm, 26 % bruger træpiller og 12,5 % bruger spåner. Andet strøelse omfatter bl.a. blanding af flere forskellige strøelsestyper. 

Ved valg af strøelse skal du overveje forhold som:

 • Er hestene opstaldet i enkeltbokse eller løsdrift?
 • Hvor meget er hestene på fold?
 • Hvordan fodres hestene?
 • Hvordan muger du ud?
 • Hvilke muligheder er der for opbevaring og bortskaffelse af møddingen?

Opstaldningstype

I langt den overvejende del af hestebesætningerne (SEGES Heste spørgeundersøgelse 2021) bliver hestene opstaldet enkeltvis.

Figur 3. I langt den overvejende del af hestebesætningerne (SEGES Heste spørgeundersøgelse 2021) bliver hestene opstaldet enkeltvis.

Strøelsen har afgørende betydning for hestenes sundhed

Strøelsen skal være af høj hygiejnisk kvalitet. Risikoen for luftvejslidelser er forøget, for heste der opholder sig og færdes i et støvet staldmiljø. Støv er med til at ødelægge hestens naturlige forsvarsmekanisme. Det gælder derfor om at minimere støvpåvirkningen i hestens nærmiljø så meget som muligt. Støv i mindre mængder vil blive elimineret af hestens naturlige forsvarsmekanismer, hos sunde og raske heste. Hvis heste derimod udsættes for store støvmængder, kan det føre til allergiske reaktioner. 

I forbindelse med længerevarende støvpåvirkninger kan der opstå en betændelsestilstand, øget slimproduktion og forsnævring af luftrøret.

Hvis man ikke får støvpåvirkningen under kontrol, risikerer man, at tilstanden bliver kronisk. 

Det kan bl.a. give disse symptomer:

 • Hoste
 • Klart næseflåd
 • Hesten får besværet vejrtrækning, med nedsat præstationsevne.

Derfor er det vigtigt at minimere forekomsten af støv:

 • Luk så vidt muligt alle heste ud, når der muges ud, strøs og fejes.
 • Når hestene er på fold, er det en god ide at lufte godt ud i stalden.
 • Brug kun strøelse, foder og stråfoder af god hygiejnisk kvalitet.
 • Strøelse og foder bør ikke opbevares i selve stalden.
 • Gode rummelige og velventilerede staldforhold er vigtig.

Hvordan er ventilationen i stalden?

I SEGES Hestes spørgeundersøgelse har 93 % svaret, at de har naturlig ventilation i stalden.

Figur 4.  I SEGES Hestes spørgeundersøgelse har 93 % svaret, at de har naturlig ventilation i stalden.

Hvor mange timer går hestene på fold?

De fleste har i spørgeundersøgelsen hestene på fold 4 timer og derover dagligt. Andet omfatter bl.a. fri adgang til fold og døgnfold.

Figur 5. De fleste har i spørgeundersøgelsen hestene på fold 4 timer og derover dagligt. Andet omfatter bl.a. fri adgang til fold og døgnfold.

Ammoniakdampe i stalden er også sundhedsskadelige for hesten og kan være medvirkende til luftvejsproblemer. Dampene opstår, når bakterier nedbryder organisk materiale, som urin og gødning. De frigives oftest til staldluften i forbindelse med udmugning, manglende strøelse og ventilation forværrer problemerne. Ammoniakken i hesten urin er stærkt basisk og kan derfor også påvirke hovsundheden, hvis det ikke absorberes af strøelsen.

Der er mange faktorer, som har betydning for de samlede udgifter

Den samlede udgift til anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse er sammen med de øvrige egenskaber for de forskellige strøelsestyper afgørende, inden den endelige beslutning tages i den enkelte besætning. Forbruget kan variere meget fra besætning til besætning. Det afhænger af hestene, klimaet, staldens indretning og håndtering. Priseksemplerne er derfor retningsgivende. 

 
Strøelse i hestestald

Billede 2. En vigtig faktor for en velfungerende bund til hesten er at få bunden startet rigtigt op, med tilstrækkelige mængder strøelse og vedligeholde den rigtigt.

Hvis man sparer for meget på strøelsen, kan det ende med at blive dyre i den sidste ende.

Det er vigtigt at overveje mulighederne for opbevaring og håndtering af strøelsen. I mange tilfælde er det billigere at købe forholdsvis store mængder. Her skal man dog være opmærksom på, at hvis man ikke har mulighed for at opbevare det tilstrækkeligt rent og tørt, går det ud over den hygiejniske kvalitet og giver forholdsvis stort spild.

Strøelsens komposterings egenskaber er vigtige, både i boksen/løsdriften og på møddingen. Komposteringsprocessen er medvirkende til at binde ammoniakdampene fra hestens urin og gødning. 

De forskellige strøelsestyper har forskelligt rumfang og nedbrydningstid. Tørv kan f.eks. ofte spredes direkte på marken efter få måneders komposteringstid. Andre strøelsestyper fylder meget og nedbrydes langsomt, med øgede omkostninger til følge. Spåner kan have en nedbrydningstid på op til 3 år, træpiller op til 2,5 år og for halm tager det op til 2 år. Hamp og hør nedbrydes hurtigere, det tager typisk 1 til 2 år.

Vi har lavet en overskuelig oversigt over de forskellige strøelsestyper, hvor oprindelse og egenskaber fremgår. Fordele, ulemper og forbrug præciseres. 

Fordele og ulemper ved forskellige typer strøelse

 • Halm er ikke bare halm. Halm består hovedsaligt af tungt fordøjelige cellevægsstoffer. Indholdet af protein og andre næringsstoffer er lavt. Halm er lagerfast fra omkring 85% tørstof. Hvis halmen ikke er, tør nok når det lagres eller, eller hvis det lagres under fugtige støvede forhold, kan svampesporer fra muggen halm fremkalde allergi og luftvejsproblemer hos både mennesker og heste.

  Den bedste halm, under normale forhold, er vårbyg halm, derefter kommer vinterbyg- og hvedehalm. Rughalm indeholder ofte mange skimmelsporer og havrehalm har ringe sugeevne.

  Halm til strøelse

  Billede 3. Halm bør være tør, ren og støvfri, for at det er egnet som strøelse til heste. Et godt tegn i den retning er, at halmen ikke støver og er let at skille ad.

  En Finsk undersøgelse har vist, at der kræves 69,7 liter halm til at opsuge 10 liter vand, så de væskesugende egenskaber er ikke specielt gode.

  I gennemsnit kan man regne med, at der anvendes 10 – 12 kg. dagligt pr. enkeltboks. Det kan eksempelvis fordeles med en ugentlig opredning suppleret med 6 til 10 kg. dagligt. Der kan selvfølgelig være udsving, afhængigt af, hvor meget hesten er på stald og hvor meget den æder.

  Hvis halmen snittes, kan man mindste støvniveauet og øge sugeevnen noget.

  Daglig omkostning

  11 kg. dagligt a 0,55 øre/kg* = 6,05 kr.

  * Pris pr. kg. ca. 65 øre plus moms leveret i hele træk som minibig baller. Prisen er ca. 10 øre lavere ved egen produktion.

  Fordele

  • Halm bidrager til grovfoderet og dermed beskæftigelse for heste. 
  • Det er forholdsvis let og billigt, at få fat i og komme af med, hvis hestene står på landbrugsejendomme, eller man har en god aftale med en landmand. 
  • Kan med fordel bruges til dybstrøelse i løsdrift stalde. Den komposterede halmmadras producerer varme, som hjælper udegående heste i kolde perioder.

  Ulemper

  • Ikke særlig effektiv til at opsuge og binde urin og ammoniak
  • Udmugning er arbejds- og tidskrævende
  • Det giver meget mødding
  • Hvis hestene æder for meget halm, kan det give problemer med kolik og forstoppelse
  • Halm kan være medvirkende årsag til luftvejsproblemer, da halm af dårlig kvalitet tit indeholder svampesporer
 • Easy strø er snittet halm, det består af kornhalm (hvede, rug, triticale og vinterbyg) > 83 % og rapshalm <17 %. Halmen gennemgår en mekanisk bearbejdningsproces, hvor det bliver presset i briketter og efterfølgende rives op til et løst fiberprodukt. I forbindelse med brikettering, bliver trykket på imellem 2000 og 2500 bar og temperaturen stiger til omkring 100 °C. 

  Det betyder, at Easy Strø ikke indeholder væsentlige skadelige bakterier og/eller svampesporer. Produktet er også afstøvet flere gange. Halm kan fra naturens hånd absorbere ca. det samme som dets egen vægt. I forbindelse med forarbejdningsprocessen opnås en stor volumen og sugeevnen øges op til 5 gange i forhold til halm.

  Fordele

  • Det er let at håndtere og det støver ikke
  • Suger op til 5 gange mere end halm
  • Væsentlig mindre mødding i forhold til halm
  • Godt til stævnebokse og andre midlertidige løsninger.

  Ulemper

  • Nogle heste æder af strøelsen.

  Priseksempel

  1 palle = 2016,00 kr. + moms og evt. fragt

  Håndteringstillæg:
  1 palle   =    375,00 kr.
  2 paller =     275,00 kr.
  3 paller =     225,00 kr.
  6 paller =     200,00 kr. 

  1 palle = 30 poser a 25 kg. = 750 kg.

  Pris pr. kg:
  2.016,00 kr.: 750 kg = 2,69 kr./kg

  Anslået Forbrug, opstart:
  3 poser a 25 kg. = 75,0 kg.

  Forbrug:
  3/4 pose pr. uge = 18,75 kg

  75 kg + 975 kg. (18,75 kg. x 52 uger) = 1050,00 kg x 2,69 kr. = 2824,50 kr/år: 365 dage = 7,74 kr. pr. dag

 • Box Straw Raps er produceret af frisk og tør rapshalm, der snittes i længder på 3-5 cm. Produktet er renset for støv og urenheder. Strøelsen er nemt at arbejde med og sikrer hesten en blød, tør og fjedrende madras. Det bliver oplyst, at strøelsen kan absorbere mere end 8 liter pr. kg. og, at det binder ammoniak effektivt.

  Fordel

  • Let at håndtere og strø ud
  • God sugeevne
  • Er medvirkende til at sikre en blød, tør og fjedrende bund.

  Ulemper  

  • Kræver, at der er adgang til grovfoder under etableringen af ny bund.
   (Kan leveres med duftstoffer, for at minimere lysten til at æde strøelsen.)

  Priseksempel

  1 palle = 15 baller a 23-25 kg. = 360 kg.

  1 palle = 1.207,60,00 kr. + moms og evt. fragt

  Pris pr. kg. = 1.207,60 kr. : 360 kg. = 3,35 kr. pr. kg.

  Ved køb af større mængder er der mulighed for besparelser på op til 14 %.

  Forbrug

  Opstart:
  3 baller a 24 kg = 72 kg

  Efterstrøelse:
  3/4 balle a 24 kg. pr. uge = 18 kg

  Forbrug pr. dag ved 1 opstart:
  72 kg. + 936 kg. (18 kg.  x 52 uger) = 1.008,00 kg. /år x 3,35 kr. = 3.376,80 kr./år : 365 dage = 9,25 kr. pr dag

 • Spåner bliver anvendt i mange danske stalde, og de er med til at give et lyst og venligt miljø i stalden. Træspåner er i de fleste tilfælde et biprodukt fra bl.a. savværker. Spånerne er som regel lavet af nåletræ og findes i forskellige finere og grovere udgaver. Grove spåner giver en mere fyldig og holdbar strøelse. 

  En Finsk undersøgelse har vist, at spåner opsuger væske bedre end halm. Der kræver 32 liter spåner til at opsuge 10 liter væske.

  Hest bås med spåner som strøelse

  Billede 4. Spåner bidrager til et lyst og venligt staldmiljø.

  Det er vigtigt at sikre sig, at spånerne ikke indeholder lak, lim, støv og andre uønskede ingredienser. Forarbejdede spåner er renset for støv og andet uønsket materiale.

  Spåner er næst efter halm dårligst til at binde ammoniak. Det fylder mindre på møddingen end halm, men kan være vanskelig at komme af med.

  Fordele

  • Spåner bidrager til et lyst og venligt staldmiljø.
  • De er lette at strø ud i boksen.
  • Det er let at se hestegødning og våde pletter.
  • Den daglige arbejdsindsats er mindre end ved brug af halm.
  • Det er nemt at styre hestens foderindtag.
  • Kræver ikke så meget plads.

  Ulemper

  • Det er svært at etablere en stabil fast bund med træspåner. Det er et forholdsvis luftigt og levende materiale.
  • Nogle heste har tendens til at lave huller i strøelse.
  • Spåner er ikke særligt gode til dybstrøelse.
  • Spåner formulder langsomt.
  • Kvaliteten kan variere noget.

  Priseksempel

  1 palle = 21 baller x 23,5 (23 – 24) kg. = 493,5 kg.

  1 palle:  1.116 kr. + moms og evt. fragt

  2 paller: 2.232 kr. + moms og evt. fragt

  3 paller: 3.348 kr. + moms (fri fragt ved køb af 3 paller)

  Forbrug

  Opstart:
  3-4 baller afhængig af boksens størrelse

  Efterstrøelse:
  1-1½ baller pr. uge

  Pris pr. kg. = 1.116 kr.: 494 kg = 2,26 kr./kg

  Anslået forbrug pr. hest pr. år:
  68,5 baller (3,5 + 65 (1,25 balle x 52 uger)) a 23,5 kg = 1.609,75 kg 

  Pris pr. hest pr. dag:
  1.609,75 kg a 2,26 kr.= 3.638,04 kr./år : 365 dage = 9,97 kr. pr dag

 • Savsmuld kan eventuelt fås direkte fra savværker eller anden træindustri. Det er vigtigt at sikre sig, at det er fri for lak, lim, støv og andre uønskede elementer. Savsmuld kan også købes renset og pakket i poser a 18 kg.

  Træpiller er tørt, fint formalet og sammenpresset savsmuld. Det suger væsentligt mere end halm og træspåner. De virker meget hårde, når de lige er strøet ud i boksen, men de bliver hurtigt findelt, når hestene færdes på dem. De kan bruges i kombination med andre typer strøelse, eller som top lag oven på en madras af f.eks. tørv. Træpiller suger særdeles godt. Det kræver 9,7 liter savsmuld/træpiller for at opsuge 10 liter væske.

  Træpiller/savsmuld suger rigtig godt men kan støve noget, så det kan være nødvendigt at vande det lidt.

  Billede 5. Træpiller/savsmuld suger rigtig godt men kan støve noget, så det kan være nødvendigt at vande det lidt.

  Fordele

  • Sugeevnen er god og træpiller er lette at bygge bund af.
  • Det er let at håndtere ved udmugning og på møddingen.
  • Det er muligt at halvere møddingen i forhold til halm.
  • Hvis bunden er veletableret, er den tør, fast og fjedrende.

  Ulemper

  • Kan støve rigtigt meget under tørre forhold, derfor kan det være nødvendigt at vande bunden lidt.
  • Ikke så egnet til heste med luftvejsproblemer 
  • Det formulder langsommere end halm.

  Priseksempel

  1 palle = 60 sække x 15 kg = 900 kg.

  1 palle:  1.836 kr. + moms og evt. fragt

  2 paller: 3.672 kr. + moms og evt. fragt

  3 paller: 5.508 kr. + moms (fri fragt ved køb af 3 paller)

  1 Big Bag 450 – 500 kg (6 – 8 mm blandet træpiller) = 520,00 kr. + moms og evt. fragt

  Forbrug

  Opstart:
  8-10 sække afhængig af boksens størrelse.

  Efterstrøelse:
  1-2 sække pr. uge

  Pris pr. kg.:
  Big bag: 520 kr.: 475 kg.  = 1,09 kr. pr kg
  1 palle: 1836 kr.: 900 kg. = 2,04 kr.pr. kg.

  Forbrug pr. år:
  87 sække (9 sække +78 sække (52 uger x 1,5 sæk)) a 15 kg.  =1.305 kg/år

  Pris pr. dag pr. hest (Big bag):
  1.305 kg a 1,09 kr. = 1.422,45 kr./år : 365 dage = 3,90 kr./dag

  Pris pr. dag pr. hest (1 palle 900 kg.):
  1.305 kg a 2,04 kr. = 2.662,20 kr./år : 365 dage = 7,29 kr./dag  

  Kvalitet og prisen kan variere meget, træpiller kan leveres i både 15 kilos sække, større sække eller bigbags.

 • Hampstrøelse er produceret af industrihamp, som har et lavt rusmiddelindhold. Det er produceret af hamp-plantens træholdige stængel. Sugeevnen er høj og det krævet ca. 22,5 liter hamp til at opsuge 10 liter vand. Evnen til at binde ammoniak er god, derfor er hamp med til at skabe et godt staldmiljø. Hamp dyrkes uden brug af pesticider, og derfor er det velegnet til at forebygge allergi og til heste med allergiproblemer. 

  Fordele

  • Hampen er med til at skabe et lyst og hestevenligt staldmiljø.
  • Det kan med fordel bruges som top-lag på tørvestrøelse.
  • Gødningsmængden pr. hest pr. år er ca. den halve, når der strøes med hamp i forhold til langstrået halm.

  Ulemper

  • Kan være lidt grov i strukturen.
  • Skal håndteres rigtig for at holde udgifterne nede.

  Priseksempel

  1 palle = 30 baller x 15 kg. = 450 kg.

  Opstart:
  6-8 baller

  Efterstrøelse: 
   ½ - 1 balle pr. uge

  1 palle 2.156,00 kr. + moms og evt. fragt

  2 paller 4.312,00 kr. + moms og evt. fragt

  3 paller 6.468,00 kr. + moms (fri fragt ved 3 paller)

  Pris pr. kg.:
  2.156,00 kr. : 450 kg = 4,79 kr. pr kg.

  Pris pr. dag:
  46 baller (7 + 39 (52 baller x ¾)) a 15 kg. = 690 kg/år a 4,79 kr. = 3.305,10 kr./år : 365 dage = 9,06 kr. pr. dag.

   
 • Består af fint snittet hørstrå. Det suger godt og binder ammoniak effektivt. Det kræver 19 liter hørstrøelse for at opsuge 10 liter væske. I forarbejdet form renses, snittes og tørres det, så man undgår væsentlige støvgener og svampespore. Hør bidrager til et lyst og venligt staldmiljø. Hør komposterer let og fylder kun ca. det halve af halm på møddingen. 

  Fordele

  • Bidrager til et godt staldmiljø
  • Det kan med fordel bruges som top-lag på tørvestrøelse.
  • Let at håndtere
  • Let udmugning
  • Fylder væsentligt mindre end halm på lager og møddingen.

  Ulemper

  • Lidt ustabil bund, der kan være lidt bare pletter.
  • Skal håndteres rigtig, for at holde udgifterne nede.

  Priseksempel

  1 palle = 21 baller a 20 kg. = 420 kg.

  Opstart: 
  5-6 baller

  Efterstrøelse: 
  ½ - 1 balle pr. uge eller efter behov.

  1 palle = 1.596 kr. + moms og fragt  

  Pris pr. kg.:
  1.596,00 kr. : 420 kg = 3,80 kr./kg.
  Fragtfri ved køb af 3 paller.

  Pris pr. dag:
  44,5 baller (5,5 baller+ 39 baller (52 x ¾)) a 20 kg. = 890 kg/år a 3,80 kr.  = 3.382,00 kr./år : 365 dage = 9,26 kr./dag

 • Tørvestrøelse er et spagnum produkt, som har stor kapacitet til at opsuge væske og binde ammoniak. Det er et naturprodukt, som i de fleste tilfælde stammer fra tørvemoser i Danmark, Sverige og Baltikum. Tørv binder næringsstofferne effektivt. Gødningen kan bruges som jordforbedringsmiddel direkte på marken eller i haven. Forsøg har vist, at det kræver 14,8 liter tørv til at opsuge 10 liter vand. Tørv har været brugt som strøelse langt tilbage i tiden. 

  Det kræver lidt teknik at bygge en tørvebund op. I begyndelsen kan tørven godt flytte sig noget rundt, men den ”sætter” sig forholdsvis hurtigt. Man bygger en bund op på en 15-20 cm. tykkelse. Når tørvebunden er stabil, skal man helst undgå at grave i den. Det er bedre at supplere med tørv end at fjerne det våde. Det er dog vigtigt at holde boksen fri for klatter og meget våde plette dagligt. Tørv er også velegnet i løsdriftsstalde, men kan have tendens til at fryse ved lave temperaturer.

  Tørv giver en noget dunkel bund i boksen, derfor er der mange, som foretrækker at bruge hør og hamp som top lag eller kombinationsprodukter imellem hør/hamp og tørv.

  Fordele

  • Tørv kræver ikke kompostering, men kan bruges som gødning direkte på marken.
  • Det suger godt og binder ammoniak effektivt.
  • En veletableret og velpasset tørvebund kan holde i flere år, hvilket udgør en stor besparelse.
  • Det er let at fjerne hestepærerne.
  • Tørv pakket i plast kan opbevares ude.

  Ulemper

  • Det giver et noget mørkt staldmiljø.
  • Hvis bunden ikke bygges rigtigt op og der anvendes for små mængder, kan den ”klaske” sammen.

  Priseksempel

  1 palle = 18 baller x 30-35 kg. = 585 kg.

  Opstart: 
  5 baller

  Efterstrøelse: 
  ½ - 1 balle pr. uge

  1 palle: 1.320 kr. + moms og fragt 

  2 paller: 2.640 kr. + moms og fragt

  3 paller: 4.950 kr. + moms (fri fragt ved køb af 3 baller)

  Pris pr. kg.:
  1.320,00 kr.: 585 kg. (18 baller x 32,5 kg.) = 2,26 kr./kg

  Pris pr. dag:
  44 baller (5 baller+ 39 baller (52 uger x ¾)) a 32,5 kg. = 1.430 kg/år a 2,26 kr./kg = 3.231,80 kr./år : 365 dage = 8,85 kr./dag

 • Halmpiller kan have varierende sammensætning af de forskellige halmsorter, hvor rapshalm også kan forekomme. Halmpiller består af snittet halm, de bør være varmebehandlet (fri for bakterier og svampesporer) og renset for støv. Halmpiller er kendetegnet ved høj sugeevne og effektiv binding af ammoniak. Halmpiller har i test vist, at de kan suge op til 3,5 liter vand pr. kilogram. De kan reducere møddingens størrelse med ca. 1/3 i forhold til halm. Pillerne er lette at håndtere og danner en stabil madras i boksen.

  Fordele

  • Halmpiller giver væsentlig mindre mødding i forhold til halm.
  • De kræver ikke meget plads til opbevaring.
  • Let at håndtere.

  Ulemper

  • Pris og kvalitet kan variere meget.
  • Kan støve noget under tørre forhold, derfor kan det være nødvendigt at vande bunden lidt.
  • Der bør der være adgang til stråfoder under etablering og ved tilførsel af piller.

  Priseksempel

  Prisen kan variere noget. Halmpiller leveres i både 13 kilos sække, større sække eller bigbags.
  Det gennemsnitlige forbrug af halmpiller til en boks på 10 m2 bliver oplyst til ca. 1300-1500 kg pr år.

  Opstart:
  Ca. 200 kg.

  Efterstrøelse:
  Ca. 110 kg. pr. måned.

  1 palle (10 mm) = 65 sække x 13 kg. =   845 kg til 2.177,60 kr.  = 2,58 kr./kg. + moms og fragt

  1 palle (6 mm)   = 70 sække x 15 kg. = 1.050 kg til 1.712,00 kr.  = 1,63 kr./kg. + moms og fragt

  Big bag (6mm) = 1.000 kg til 1.672,00 kr. (+ moms og evt. Fragt) = 1,67 kr./kg.

  Pris pr. dag (Big bag) ved opstart 1 gang om året.:
  1.500 kg. pr år a 1,67 kr. = 2.505 kr./år : 365 dage = 6,86 kr./dag

 • Pilestrø laves af udvalgte pilesorter, dyrket i Danmark. Pilen forarbejdes til mikroflis (8 mm), som tørres helt ned og renses. Det er med til at sikre en høj sugeevne og en god hygiejnisk kvalitet.

  Fordele

  • Pilestrø fylder væsentligt mindre end halm på møddingen.
  • Det er let at håndtere.
  • Pilestrø er meget støvsvagt.
  • Hestene æder det ikke.
  • Kan stå ude.

  Ulemper

  • Kan være lidt vanskelig at komme af med.

  Priseksempel

  Leveres i bigbags:
  1 Big bag = 1 m3 (180 – 200 kg) = 400 kr. (ekskl. moms og evt. fragt)

  400 kr. :  190 kg. = 2,1 kr./kg.

  Ved køb af 4+ Big Bags:
  Pris pr. stk.
  360,00 kr. (ekskl. moms og evt. fragt))

  360 kr.: 190 kg. = 1,89 kr./kg.

  Forbrug til opstart:
  1 Big bag (boks 9-12 m2)

  Efterstrøelse efter 2 til 3 uger:
  1 trillebør fuld (ca. 30 kg.) 1 gang om ugen

  Pris pr. dag:
  190 kg. + 1.470 kg (30 kg x 49 uger) = 1.660 kg./år x 2,1 kr. = 3.486 kr./år : 365 dage = 9,55 kr.pr. dag

Hvad koster strøelse?

Forudsætningen for sammenligning af daglige omkostninger til strøelse, er en gennemsnitlig stor hest i en boks af godkendt størrelse. Der er regnet med en foldtid imellem 6 og 8 timer og opstaldning i almindelig enkeltboks på 9 – 12 m2.

Forbruget er skønnet med baggrund i praktiske erfaringer og leverandørernes anvisninger. De økonomiske beregninger er baseret på flere leverandørers vejledende forbrug og priser 2021.
Der er regnet med 1 opstart, med undtagelse af halm. Her regnes med 1 opstart pr. uge. Priserne er ekskl. mængderabat, moms og eventuel fragt. Prisen for bortskaffelse er ikke indregnet.

Oversigt over anslået daglig omkostning til strøelse (ekskl. mængderabat, moms og fragt)

Træpiller  3,90* / 7,29 kr. (1 opstart) 
Halm  6,05 kr. (1 opstart pr. uge) 
Halmpiller  6,86 kr. (1 opstart)
Snittet halm (Easy Strø)  7,74 kr. (1 opstart) 
Tørv  8,85 kr. (1 opstart) 
Hamp  9,06 kr. (1 opstart) 
Box Straw Raps                                    9,25 kr. (1 opstart) 
Hør 
9,26 kr. (1 opstart)
Pilestrø  9,55 kr. (1 opstart) 
Spåner  9,97 kr. (1 opstart) 

*Big Bag. Kvaliteten kan variere meget. Bemærk at der ofte er mulighed for betydelige mængderabatter, så ovenstående daglige omkostning til strøelse kan reduceres væsentligt.

Eksempel på omkostninger pr. hest pr. år

  Halm  Hør
Pris: (ekskl. moms):  2.208,25 kr.
6,05 kr./dag x 365 dage)                                        
3.379,90 kr.
(9,26 kr./dag x 365 dage) 
*Bortskaffelse af mødding  
(ekskl. moms):  
 
1.300,00 kr.
650,00 kr. 
Arbejde:  7515,00 kr.
(60 timer a_125,25 kr.) 
3.757,50 kr.
(30 timer a 125,25 kr.) 
Sanket årlig udgift:  11.023,25 kr.                             
7.787,40 kr. 

*Bortskaffelse i container: 1300,00 kr. (ekskl. moms) pr. gang, det forudsættes at hør fylder det halve af halm. Prisen er udregnet efter, at en hest strøet med halm fylder en container 1 gang pr. år.

Strøelsens egenskaber i tal

Hvor mange liter strøelse skal man bruge for at opsuge 10 liter væske:

Savsmuld/træpiller: 9,7 liter
Tørv: 14,8 liter
Hør: 19,0 liter
Hamp: 22,5 liter
Spåner: 31,9 liter
Halm: 69,7 liter

Gødningsmængde

Strøelsesmateriale  Gødningsmængde pr. hest/årligt m3 
Hamp  9,1 
Tørv/spåner (3:1)
9,1 
Tørv 
9,8
Tørv/halm (3:1) 11,7
Tørv/savsmuld (3:1)     12,4 
Høvlspåner
12,4 
Lang halm  19,5

Kilde: S. Airaksinen, H. Heinonen-Tanski og M-L. Heiskanen i Journal of Equine Veterinary Science nr. 3/2001.

Relativt indhold af ammoniak

Ammoniak opsugning ved 17,4 °C:

Tørv. 100 %
Hør: 76 %
Savsmuld: 64 %
Hamp: 60 %
Spåner: 44 %
Halm : 4 %

Gummimåtter

Gummimåtter kan være med til at spare på strøelsen og sikre et smidigt og skridsikkert underlag. De giver et isoleret blødt underlag i hestens boks. Hvor god investeringen i en gummimåtte er afhænger af forbruget og typen af strøelse. Heste har en tendens til at flytte strøelsen rundt, når de bevæger sig rundt, lægger sig og rejser sig. Det betyder ofte, at strøelsen ender ved boksens sider og i hjørnerne. Med en gummimåtte i bunden af boksen kan man sikre sig, at hesten har et behageligt leje hele døgnet rundt.

Opbevaring og bortskaffelse af husdyrgødning

Husdyrgødning skal opbevares, så der ikke kan opstå eller vil være risiko for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne. Fast husdyrgødning kan opbevares i mødding, i en lukket container eller komposteret husdyrgødning kan opbevares tæt overdækket i marken. De gældende regler kan du finde i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det er teknisk udvalg i de enkelte kommuner, der administrerer reglerne.  

Bortskaffelse af hestemøg er en stor udgift for ridecentre og opstaldningssteder med mange heste. Det kan hurtigt løbe op i 50.000 kr. eller mere om året. Opbevaring og bortskaffelse af hestemøget giver derfor anledning til mange spørgsmål, problemer og overvejelser.

 • Hvad gør man, når møddingspladsen er fuld?
 • Eller når kommunen kommer på besøg?
 • Hvad koster det at bortskaffe møddingen?

Mulige løsninger

 • Nogle vognmandsfirmaer tilbyder deponering og afhentning af hestemøg
 • Container til hestemøg
 • Aftale med landmand om at aftage møget
 • Aftale med biogasanlæg om at aftage møget
 • Bioraffineringsanlæg
Opbevaring af møget kan giver anledning til mange overvejelser.

Billede 6. Opbevaring af møget kan giver anledning til mange overvejelser.

Anvender I selv gødningen?

Figurtekst I SEGES Hestes spørgeundersøgelse har 42,5 % svaret, at de selv anvender gødningen.

Figur 6. SEGES Hestes spørgeundersøgelse har 42,5 % svaret, at de selv anvender gødningen.

Hvordan afsætter I gødningen?

De hesteholdere, som ikke selv anvender gødningen afsætter det primært til landmænd. Andet omfatter bl.a. aftale med vognmand om afhentning.

Figur 7. De hesteholdere, som ikke selv anvender gødningen afsætter det primært til landmænd. Andet omfatter bl.a. aftale med vognmand om afhentning.

Gødningsmængden er afgørende for udgiften til bortskaffelse, traditionel halm fylder mest. Udgiften til opbevaring og bortskaffelse vil derfor være væsentlig højere, end mange af de andre strøelsestyper, hvis man ikke selv anvender det.

Der findes pakkeløsninger, hvor man laver aftale om levering af strøelse og afhentning af mødding for et fast beløb hver måned. Der bliver stillet en container til rådighed, som bliver tømt, når du ringer. Møddingen forarbejdes til biogasprodukt og til gødning.

Hestemøg må ikke bare brændes af i Danmark, da det betegnes som affald. Et nyudviklet system ”Ecodrying Bioraffineringsanlæg”, behandler hestemøg i en speciel proces, så det bliver omdannet til biobrændsel.

Det er typen af strøelse, der afgør, hvor let det er at komme af med møget. Det kan være svært at komme af med spåner, pilestrø og træpiller.

Vil du vide mere?