Fjerkræ, Økologi

Liste med de samlede økoboksforsøg

Her finder du samtlige boksforsøg vedr. økologisk slagtefjerkræ.

Økoboksforsøg nr. 16
Fodring af langsomt voksende slagtekyllinger – afprøvning af nyt konceptfoder fra DLG til fortynding af voksefoder.

Økoboksforsøg nr. 15
Fodring af langsomt voksende slagtekyllinger – afprøvning af startfoder med lavt protein niveau og fortynding af voksefoderet

Økoboksforsøg nr. 13 
Fodring af langsomt voksende slagtekyllinger– afprøvning af nyt fodringskoncept med specialfremstillet fortyndingsfoder

Økoboksforsøg nr. 11
Linjeafprøvning: Test af slagtekyllingelinjerne JA 757 og ColorYield fra avlsselskabet Hubbard

Økoboksforsøg nr. 10
Forbedret kødkvalitet ved kompensatorisk vækst

Økoboksforsøg nr. 9
Tildeling af stigende andele majsensilage med test af øvre grænse for grovfoderoptagelse

Økoboksforsøg nr. 8 
Hønefodring - Regulering af adfærd med fiskemel eller havre

Økoboksforsøg nr. 7
Hanefodring - afprøvning af forskellige mængder hel hvedetilsætning

Økoboksforsøg nr. 6
Afprøvning af forhøjet hvedetilsætning

Økoboksforsøg nr. 5
Afprøvning af tildeling af forskellige mængder grovfoder

Økoboksforsøg nr. 4
Afprøvning af tre typer grovfoder

Økoboksforsøg nr. 3
Regulering af tilvækst hos økologiske slagtekyllinger ved at forkorte perioden for tildeling af startfoder

Økoboksforsøg nr. 2
Regulering af tilvækst hos økologiske slagtekyllinger ved hel eller delvis udskiftning af startfoder med granuleret voksefoder

Økoboksforsøg nr. 1 
Afprøvning af forskellige mængder hel hvede i foder til økologiske slagtekyllinger

Vil du vide mere?