Kvæg

Har din besætning høj ko-dødelighed – så følg disse 7 punkter

Her er tjeklisten, som du bør følge fra start til slut, hvis du vil nedbringe besætningens kodødelighed.

Det kræver en indsats at reducere besætningens kodødelighed – ingen tvivl om det. Og måske kan alene tanken om, hvor man skal begynde, gøre, at man ikke kommer i gang. Denne liste kan måske hjælpe på overskueligheden og give det nødvendige skub: 
Køer i stald

Find to eller tre områder sammen med din rådgiver, hvor forbedringer vil give størst effekt. Foto: SEGES.

  • Find besætningens kodødelighed i DMS (Nøgletalstjek), benchmark og sæt et mål
  • Registrer afgangsårsager og sygdomsforløb ved alle dødsfald, evt. via dyrlægens obduktioner af køer med ukendt dødsårsag
  • Skab overblik over dødsårsager via DMS (=> Besætningsudskrifter => Dødelighed-Køer-Afgangsårsager)
  • Afdæk to eller tre områder, hvor forbedringer vil give størst effekt (fx klovsundhed, overgangsperiode, flaskehalse til hvile m.m.). Tag din rådgiver med på råd
  • Tag fat i at forbedre ét område ad gangen, så det ikke bliver for uoverskueligt. Lav en helt konkret handlingsplan for hvordan.  
  • Vurder i samarbejde med din dyrlæge, om syge køer opdages og behandles hurtigt nok, og om pasning og opstaldning af syge dyr kan optimeres.
  • Tjek om dine medarbejdere er klædt på til at fange sygdom i opløbet. Ved de, hvad de skal se efter, og hvordan de skal handle? Tal om det – fx på tavle- eller medarbejdermøder og se evt. filmen sammen – spot koens tidlige sygdomstegn på seges.tv > kvæg
     

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 12, 2020.

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af