Planter

Forsøgsarbejde: Ny udgave af Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene

Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene er revideret i forhold til 2021-udgaven.

Nyhed

21. maj 2021

 Opdateret 25. april 2023

2023 udgaven af Vejledningen af bedømmelser af Landsforsøgene er i forhold til 2021-udgaven bl.a. revideret vedrørende:

  • Rapsafsnittet er blevet opdateret med flere billeder samt beskrivelser af sygdomme og skadedyr
  • Afsnittet om Ærter og hestebønne er blevet opdateret med flere billeder af sygdomme og skadedyr
  • Der er kommet et nyt afsnit om Lupin med billeder af sygdomme
  • Der er kommet et nyt afsnit om bedømmelse af rodknolde i bælgplanter
  • Diverse smårettelser i afsnittet om ”Registreringsnettet i korn” og ”Monitering af orange hvedegalmyg i feramonfælder”.  
     
Billede 1

Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene - 2023

Som tidligere år er ukrudtsnøgle over tokimbladet ukrudt (uddrag fra Ukrudtsbogen, udgivet af Danmark JordbrugsForskning, 4. udgave 2004) og Græsnøglen (fra Bayer Cropscience) kun med i den trykte udgave.

Vejledningen uddeles til deltagere på kurset Bedømmelser af ukrudt og sygdomme i Landsforsøgene 2023 d. 11. maj. Kurset henvender sig til alle, der skal udføre bedømmelser og registreringer i Landsforsøgene og registreringsnettet, såvel erfarne som mindre erfarne konsulenter og forsøgsmedarbejdere.

Har man brug for flere eksemplarer af vejledningen, kan de rekvireres hos Hanne Bach (hjb@teknologisk.dk).

For de ivrige læsere kan den allerede nu ses under Kvalitet i Landsforsøgene: Vejledning i bedømmelser.

Vil du vide mere?