Kalibrering

Planter, Økologi

Kvalitet i Landsforsøgene

Kvalitet i Landsforsøgene omfatter gennemførelsen af Landsforsøgene® i marken, dvs. anlæg af forsøg, forsøgsbehandlinger, registreringer, høst og udtagning af prøver, samt vedligehold af forsøgs- og måleudstyr. Udførte behandlinger, kontrol og kalibreringer af forsøgsudstyr m.v. skal registreres, således at det kan dokumenteres, at forsøgene er gennemført på en korrekt og sikker måde.

Herunder findes instruktioner for de væsentligste aktiviteter i marken, samt en række hjælpemidler/skemaer, som frit kan bruges og tilpasses efter egne behov.  

Kvalitet i Landsforsøgene

Emneord

Vil du vide mere?