Heste

Reglerne om foderhygiejne gælder også heste

Heste og hestefoder er omfattet af reglerne for foderhygiejne, da heste i EU-regi betragtes som et dyr, der bruges til fødevarer.

I Danmark og øvrige skandinaviske lande er heste typisk kæle- og sportsdyr. I de sydlige EU-lande sælges en del hestekød til konsum. 

OBS: Hvis du udelukkende har heste, som alle er udelukket fra konsum (dette fremgår af medicinsiderne i hestepasset), gælder foderhygiejneforordningen ikke, da alle hestene da er holdt helt udenfor fødekæden, men de øvrige regler for foder gælder stadig, f.eks. at foder ikke må indeholde uønskede eller forbudte stoffer. 

Du skal være registeret hos Fødevarestyrelsen 

Dyrkning og brug af foder til fødevareproducerende dyr kræver, at du er registreret i Fødevarestyrelsen. Hvis du ikke allerede er registreret, fordi du har dyr i CHR eller indberetter gødningsregnskab, skal du registreres. Registreringen foregår via www.landbrugsindberetning.dk, under boksen ”Foder og fødevarer”. Du logger på med NemID.

Som udgangspunkt er det:

  • Hesteejeren eller den foderansvarlige der skal registreres.
  • Har man hesten hjemme på ejendommen, er det hestens ejer, der skal registreres.
  • Er alle heste på ejendommen udelukket fra konsum, skal hesteholdet ikke registreres.

Særligt for opstaldningssteder til heste

I forbindelse med fælles opstaldning, hvilket bl.a. omfatter rideskoler, hestepensioner og træningsstalde er det nok, hvis den ansvarlige for stalden registreres. Den ”ansvarlige” kan f.eks. være ejer af stalden, fodermester eller en eventuel formand for rideklubben.

Hvis stalden registreres i den forenklede ordning (GMP) anbefales det, at de enkelte hesteejere, via en opstaldningskontrakt, skriver under på, at de ikke selv anvender forblandinger og rene tilsætningsstoffer. Alternativt skal den enkelte hesteejer registreres.

Uanset om det er den ansvarlige for hesteholdet eller hesteejeren, der registreres, så påhviler det den registrerede at kunne redegøre for foderets oprindelse (se nedenfor i afsnittet ”Regler for opbevaring og dokumentation for foder).

Forslag til tilføjelse til opstaldningskontrakt:” I stalden har vi en basis/GMP- registrering efter foderhygiejneforordningen, og hesteejerens eventuelle brug af forblandinger og fodertilsætningsstoffer i ren form sker på hesteejerens egen foranledning og ansvar”

Hvad betyder det, hvis jeg er omfattet af foderhygiejnereglerne?

Der er to niveauer i Foderhygiejne forordningen – forskellen er, om du betragtes som HACCP- landbrug eller ej.

Du betragtes som HACCP- landbrug, hvis du bruger forblandinger eller fodertilsætningsstoffer. Her er det ikke nok at overholde de almindelige regler om god produktionspraksis (GMP, og du skal have en udvidet registrering og også have et skriftligt kvalitetssikringssystem).

Som hovedregel kan man bruge et tilskudsfoder eller et mineralsk foder i stedet for en forblanding eller tilsætningsstof i ren form. F.eks. er ” Suplex Biotin” et mineralsk foder, og dermed udløser det ikke HACCP- kvalitetsstyring. 

Langt de fleste hestebedrifter bør kunne nøjes ned en GMP-registrering og dermed undgå den omfattende HACCP – kvalitetsstyring.

Du skal følge reglerne for foderhygiejne

Når du fodrer en eller flere heste - eller andre fødevareproducerende dyr, skal du opfylde kravene om foderhygiejne og god produktionspraksis, GMP-reglerne.

I den forbindelse skal du være opmærksom på de risici, der kan være for, at noget går galt i forbindelse med produktion og håndtering af foderet. Ved at være særlig opmærksom på de ting, der kan gå galt, kan du sætte ind forebyggende. Skulle der alligevel ske en fejl, skal du være i stand til hurtigt at gribe ind og begrænse skaden, f.eks. ved at standse brugen af et forurenet foder.

Regler for opbevaring og dokumentation for foder

Et vigtigt element i foderhygiejnereglerne er sporbarhed, sådan at foderet kan spores tilbage, hvis der opstår problemer.

Foderet skal kunne spore et led tilbage med hensyn til:

  • Hvad der er købt
  • Hvornår det er købt
  • Hvem det er købt af

Landbrug, der sælger foder, skal et led frem kunne spore:

  • Hvad der er solgt
  • Hvem det er solgt til
  • Hvornår det er solgt.

Derfor gem alle fakturaer på køb og salg af foder.

Kontrol
I forbindelse med kontrol for krydsoverensstemmelse gælder, at foderet følger den ansvarlige. Det betyder, at den som er ansvarlig for foderets opbevaring og for udfodringen, vil være den som bliver kontrolleret, også selvom man ikke ejer alle de heste, som vedkommende fodrer.

Emneord