Kvæg

Ko-emhætter på vej i værktøjskassen til metanreduktion

Forsøg med emhætter i kostalden er nu så langt, at det kan øjnes som en del af løsningen i arbejdet med at begrænse metanudledningen fra køerne. Men de åbne stalde er en udfordring.

Tanken om Georg Gearløs ligger ikke fjernt, når teamleder Michael Holm fra SEGES fortæller om det, der har optaget ham og hans kollega Maja Duus Dolriis mest det seneste år. De to har nemlig arbejdet med at udvikle en slags emhætte, der effektivt kan opsuge metan fra køernes udåndingsluft og lede det gennem et filter, hvor det nedbrydes.

Forskerne har etableret et sug udformet som en lang emhætte hen over 16 sengebåse i en kostald med 160 køer. Formålet er at udvikle en teknologi, der kan begrænse udledningen af metan fra de danske kvægstalde.

Åbne stalde er en udfordring ved opsamling af metan

Konklusionen efter afslutningen af de første afprøvninger er, at ko-emhætter meget vel gå kan hen og blive et af værktøjerne, der skal være med til at reducere metanforureningen fra køerne. Men det kommer ikke til at stå alene.
”Der er ingen tvivl om, at de åbne kvægstalde er en udfordring, fordi det er svært at få opkoncentreret luften,” forklarer Maja Duus Dolriis.

Målet med emhætten er at opsamle 40 pct. af den metanudskillelse, der er i stalden. Ved løbende at optimere på emhætten er det indtil videre lykkedes at opsuge 25 pct.
”Faktisk har vi været oppe på godt 30 pct. Vi fortsætter udviklingen af suget, og jeg tror på, at det lykkes,” forklarer hun.  

Filter med bakterier nedbryder opsamlet metan fra kvægstalden

Men det er selvsagt ikke nok bare at opsamle metanen. Næste skridt bliver derfor arbejdet med at udvikle et biofilter, som nedbryder metan til CO2, og som den opsamlede metan skal ledes igennem. Ganske vist er CO2 også en klimagas, men den er ikke nær så kraftig som metan.

Biofilteret består af et kompostlag på en meters tykkelse. I kompostlaget er der en bakteriekultur, som er i stand til at nedbryde metanen. Filteret udformes som et fladefilter, der sidder udenfor stalden langs facaden. Der beregnes 1 m2 filter pr. ko, så det er ikke noget lille filter.

”Målet er, at bakterierne i filteret skal nedbryde halvdelen af den metan, vi leder igennem, så vi samlet opnår en metanreduktion på ca. 20 pct.,” forklarer Michael Holm.
Det er indtil videre lykkedes at opsuge 25 pct. af metanudskillelsen med den nye emhætte. Målet er 40 pct.

Det er indtil videre lykkedes at opsuge 25 pct. af metanudskillelsen med den nye emhætte. Målet er 40 pct.

Emhætter til opsamling af metan kan også bruges ved gyllebeholdere

Emhætte-teknologien vil ifølge Michael Holm også kunne bruges til overdækkede gyllebeholdere, hvor metankoncentrationen er højere.
”Her vil det være nemmere at opsamle metanen, og vi vil formentligt kunne få omsat 80 pct. af metanen fra den luft, vi opsamler her,” forklarer han.

Opsamling af metan i stalden kan blive et godt supplement til reduktion af køernes klimaaftryk

Overordnet vurderer Michael Holm og Maja Duus Dolriis, at der bestemt er potentiale i emhætte-teknologien.
”Men der er udfordringer, vi skal have løst. Og det mest effektive vil til enhver tid være at reducere metanudledningen ved kilden – dvs. allerede i vommen – via avl, fodring og foderadditiver. Det her kan dog blive et supplement i arbejdet med at sikre af kød- og mælkeproduktionen sætter et lavere klimaaftryk,” slutter Michael Holm.  

Det kommende arbejde med biofilteret sker i et projekt under navnet Biomet og er et samarbejde med bl.a. DTU, Københavns Universitet og SEGES. Arbejdet fortsætter til og med 2023, hvor forskerne forventes at have et færdigt emhætte-produkt.

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 3, 2021.

Vil du vide mere?

Støttet af