Planter

Sådan håndterer du majsfrø bejdset med Korit 420 FS

Det er vigtigt at være obs på brug af værnemidler mv. i alle processer

Der vil igen i år blive solgt majsudsæd bejdset med Korit 420 FS (ziram), som har en afskrækkende effekt på fugle. Se nærmere i Udbudte bejdsemidler i majs til sæson 2021.
For at undgå sundhedsskader er det meget vigtigt at håndtere de bejdsede majsfrø korrekt i hele processen fra modtagelse af frø, ifyldning af såmaskine, udsåning, rengøring af maskinen og bortskaffelse af såsædsposer. 

Korit anvendes til bejdsning af majskorn for at undgå, at fugle æder frøene. Korit-støvet fra bejdsemidlet er sundhedsskadeligt og meget farligt at indånde. Man bliver udsat for støvet fra Korit ved åbning af poser med majs, ophældning og rengøring af såmaskine mv. Det er vigtigt at være opmærksom på, at Korit er meget farligt at indånde og kan være dødeligt. 

Når majskorn bejdset med Korit håndteres, skal der anvendes maske med P3 filter, sikkerhedsbriller, handsker og overtrækstøj.

I nedenstående links kan du finde sikkerhedsdatablad for Korit, samt en vejledning med information om, hvordan man bedst håndterer Korit.

Ifølge lovgivning skal er udarbejdes en risikovurdering, når man arbejder med farlige kemiske processer. Vi har udarbejdet risikovurderingen med spørgsmål der guider jer til at svare på hvad I gør hos jer for at undgå skader. Denne skal I udfylde sammen med de personer der håndterer Koritbejdset majs. Husk at alle medarbejdere skal instrueres i sikker håndtering af alle kemiske processer. Se mere her for andre kemiske processer Sådan laver du din kemiske APV

Her er derfor linket til følgende: 

Materialet bliver i dag også sendt til firmaer, der distribuerer majsfrø, så det kan medsendes udsæden.

Vil du vide mere?

Støttet af