Kemikalier

Økonomi og ledelse, Økologi, Fjerkræ, Grise, Heste, Kvæg, Planter, Øvrige dyr

Sådan laver du din kemiske APV

Kemi findes mange steder i landbruget – det indgår som del af rengøring og smittebekæmpelse, og det kan opstå spontant. Se, hvad du skal gøre for at få styr på din lovpligtige kemiske APV.

Kemien hjælper os med både rengøring og smittebekæmpelse og opstår spontant som gyllegas og svejserøg i de processer, der foregår omkring os.
Men kemiens farlige sider er ofte usynlige, og derfor kræver det lidt mere at beskytte dig selv og medarbejderne mod dem. 

SEGES Innovation har udviklet en app, CRiskA, som gør det let og hurtigt at finde viden om, hvilke farer der er ved arbejdet med et faremærket kemisk produkt, og hvilke værnemidler, der skal anvendes. Det er nemt enten at scanne stregkoden på beholderen, eller bruge appens søgefunktion. På den måde overholder du ikke bare lovgivningen, du forebygger også de ulykker, som kan opstå, når faremærket kemi ikke håndteres korrekt.

Du kan også bruge nedenstående guide til, hvordan du kan gennemføre de nødvendige risikovurderinger og få styr på din lovpligtige kemiske APV.
Hent gerne hjælp hos din DLBR arbejdsmiljøkonsulent, og sørg altid for at inddrage medarbejderne, så de er helt klar over risiciene i deres arbejde, og hvordan de beskytter sig mod dem.

 1. Find ud af, om I har brug for alle de midler, I har på bedriften; dem I ikke bruger, skal I køre til destruktion på genbrugspladsen.

 2. Sørg for at have et sikkerhedsdatablad til alle midler i en mappe, enten i fysisk form, eller på en pc. Det vigtigste er at sørge for, at medarbejderne har adgang til dem.

 3. Sæt jer ind, hvad der er skadeligt ved de kemikalier, I har. Oplysningerne findes i sikkerhedsdatabladet.

 4. I punkt 8 i sikkerhedsdatabladet kan I se, hvilke værnemidler I skal bruge.

 5. I skal sikre jer, at I ikke bruger unødige mængder af kemikalierne; brug kun det der anbefales.

 6. Udfyld skemaet Kemisk APV, gennemgå hvert enkelt middel sammen, så I er sikre på, hvad kravene er. Det er en god ide at gruppere midler, der ligner hinanden og bruges på samme måde.

 7. Instruer nye medarbejdere i håndtering af kemi, og sæt dem ind i den kemiske APV.

 8. Husk at arbejdsgiver eller leder har pligt til at føre tilsyn med, at medarbejderne arbejder sikkert og følger retningslinjerne. 

 9. Tilføj eventuelle tiltag i jeres alm. APV; det kan fx være, at der skal indkøbes værnemidler.

 10. Inddel evt. midlerne i tre farekategorier (rød, gul, grøn). Hvor rød er det farligste osv. Et mål kunne være at nedbringe eller substituere antallet af farlige kemikalier (særligt dem i kat. Rød).

 11. Tag en snak om de værnemidler, I har på virksomheden: Er de tilstrækkelige, skal der købes flere, og skal de placeres flere steder, end de er nu. Tag en beslutning om at bruge værnemidler alle sammen, og husk at værnemidler er personlige.

 12. Print den kemiske APV ud og hæng op relevante steder.

 13. Print piktogrammer af værnemidler ud og hæng dem op ved midlerne.

 14. Lav evt. SOP’s eller film, der understøtter instruktionen.

 15. Kemisk risikovurdering gælder såvel faremærket kemi og arbejdsopgaver, hvor der er risiko for eksponering for sundhedsfarlige produkter. Beskriv hvad man skal være opmærksom på, fx håndtering af gylle eller midler med kræftrisiko. Det gælder bl.a. følgende processer:
  - Højtryksrensning
  - Håndtering af gylle
  - Håndtering af sprøjtemidler
  - Medicin til dyr
  - Svejsning
  - Støv
  - Dieselos
  - Sprayprodukter
  - Opblanding af kemi med vand eller to stoffer der blandes sammen
  - o.l.

CRiskA – arbejd sikkert med kemi

Nærbillede af en mobiltelefon i en hånd. på mobilskærmen ses grafiske og ikoner og advarselsikoner. I baggrunden anes store plastikdunke med noget indhold.
 • Nem adgang til info om håndtering af kemiske produkter 
 • Indeholder alle opdaterede sikkerhedsblade 
 • Forebyg ulykker og overhold lovgivningen
Læs mere

Vil du vide mere?

Støttet af