Økonomi og ledelse

Skab opmærksomhed omkring sikkerhed og inkludér bedriftens medarbejdere

Det er vigtigt at skabe opmærksomhed på vigtigheden af sikkerhed. Det gælder ikke mindst på en international arbejdsplads, hvor folk måske har forskellige forudsætninger i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø.

SEGES Innovation har for nyligt besøgt Dalum Landbrugsskoles internationale studerende for netop at sætte fokus på sikkerhed.

Mange danske landbrug er i høj grad blevet internationaliserede arbejdspladser med medarbejdere fra en række forskellige lande. I april 2022 var der ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering mere end 14.000 internationale medarbejdere ansat inden for landbrug, skovbrug og fiskeri. Internationaliseringen af dansk landbrug medfører et ekstra ansvar i forhold til at sikre, at alle – på tværs af sprog, nationaliteter og kulturer – arbejder sikkert. Det er vigtigt for at skabe attraktive arbejdspladser i landbruget. 

I SEGES Innovations arbejdsmiljøafdeling er der kommet et særligt fokus på at inkludere internationale medarbejdere i sikkerhedskulturen på bedrifterne.  For at skabe fokus på sikkerhed blandt internationale medarbejdere i landbruget har SEGES Innovation gennemført en workshop på Dalum Landbrugsskole. Det førte til gode samtaler om sikkerhed, og om vigtigheden af uddannelse inden for sikkerhed; særligt når man er ny i Danmark. Se film fra workshoppen:

Tre gode råd til at skabe en inkluderende arbejdsplads

Som arbejdsgiver på en international arbejdsplads kan man især være opmærksom på følgende:

  1. At sætte ord på usagte forventninger, så der ikke sker misforståelser.
  2. At sikre sig, at nye internationale medarbejdere forstår, hvad der bliver sagt; evt. ved brug af billeder og tegninger og ved at gå frem efter fremgangsmåden ”vise → forklare → øve”.
  3. At sikre sig, at internationale medarbejdere føler sig inkluderet i fællesskabet på arbejdspladsen. Det har betydning for samarbejdet og løsningen af opgaver.

Vil du vide mere?

Støttet af