Mange ulykker med dyr

Arbejdsulykker med dyr involveret topper statistikken, hvad enten det drejer sig om svinebrug eller kvægbrug.

Dyrene er uforudsigelige i deres adfærd, og det kræver, at man til stadighed er opmærksom både på dyrene og i de situationer, hvor der især er en risiko. Pludselige bevægelser fra dyrene er ofte årsag til ulykkerne, ligesom bid og spark giver skader for de, der arbejder med dyrene.

Kilde: Arbejdstilsynet, Ulykkesprofil - Landbrug mm. 2013

Når ulykkerne undersøges, tegner der sig et billede af, hvor det især kan gå galt.

Ved arbejde med kvæg er det:

  • Spark af kreatur ved fx flytning, malkning.
  • At blive ’løbet ned’ fx ved staldarbejde.
  • Klemningsulykker, hvor personen er blevet klemt eller har fået klemt en legemsdel.

Kilde: Arbejdstilsynet, Ulykkesprofil - Landbrug mm. 2013

Når ulykkerne undersøges, tegner der sig et billede af, hvor det især kan gå galt.

Ved arbejde med svin er det:

  • Stik og snit fra kanyler og skalpeller. Ulykkerne sker primært i forbindelse med veterinære opgaver som vaccinationer og kastrationer af smågrise. Uventede bevægelser er den primære årsag.
  • Klemningsulykker, hvor personen bliver klemt eller har fået en legemsdel i klemme, fx beskrives en situation, hvor en person er klemt mellem en gris og en mur.
  • At blive ’løbet ned’ eller trådt på fx ved drivning/flytning af dyr.
  • Bid – en del ulykker beskriver bid i hånden o.a. under arbejde med svin.

Husk altid at undersøge arbejdsulykker, så I undgår at komme til skade igen.

Læs mere om ulykkesundersøgelse og sikker håndtering af svin.

Læs mere om ulykkesundersøgelse og sikker håndtering af kvæg.

Lav APV om håndtering af svin. Se APV-tjekliste.

Lav APV om håndtering af kvæg. Se APV-tjekliste.