Natur

SEGES

Opdateret vejledning til covid-19 kompensation for virksomheders faste omkostninger

Virksomheder på tværs af brancher kan få midlertidig kompensation for virksomhedernes faste omkostninger i perioden 9. marts til og med 8. juli 2020.

Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen på 35% eller mere. De faste omkostninger skal udgøre minimum 12.500 kr. i perioden.

Det er værd at bemærke, at denne ordning også kan anvendes for bl.a. gartnerier, slagterier og minkavlere, der oplever et stort fald i omsætningen som følge af covid-19.

Den digitale ansøgningsblanket for denne ordning blev åbnet onsdag den 8. april 2020.

Vær særligt opmærksom på, at ansøgningerne skal vedlægges en revisorerklæring med høj grad af sikkerhed fra en uafhængig godkendt revisor. Erklæringen skal afgives gennem en godkendt revisionsvirksomhed jf. revisorloven, herunder revisorlovens § 17.

SEGES har udarbejdet et notat om denne ordning, hvor vi har forsøgt at samle det vigtigste fra bekendtgørelser, vejledninger, aktstykker og ministersvar. Du finder notatet på SEGES Coronasite på Landbrugsinfo.dk.

Tillige kan du finde vejledninger m.v. på virksomhedsguiden.dk.

Såfremt du har spørgsmål eller behov for sparring om ordningen, er du velkommen til bl.a. at kontakte statsautoriseret revisor Kim Wegener - find kontaktoplysninger nederst på siden.

Vil du vide mere?