Økonomi og ledelse, Grise, Kvæg

Undgå ulykker med foderblanderen

Fuldfoderblanderen er en af de maskiner, hvor det kan gå rigtig galt. Faktisk skal der ikke meget til – også selv om alt står stille i maskinen. Dødsfald og amputerede lemmer er nogle af de ulykker, fuldfoderblandere har været skyld i.

De fleste landmænd ved det godt, men fordi fuldfoderblanderen er i gang hver eneste dag, bliver man måske så vant til at omgås den, at man glemmer risikoen – og glemmer sikkerhedsrutinerne.

Sikkerheden starter med vedligehold af foderblanderen

God sikkerhed starter med, at foderblanderen betjenes rigtigt og vedligeholdes, så den ikke går i stykker midt i arbejdet. Et uventet driftsstop er altid irriterende, og typisk vil man skynde sig at prøve at få maskinen i gang igen – og det resulterer tit i alvorlige ulykker. 

Så kend din foderblander, hold den ved lige og overlad den kun til andre, når du ved, at de har tilstrækkeligt godt kendskab både til dens betjening og dens sikkerhedsfunktioner.

Bare det at glide på gulvet i foderblanderen kan give voldsomme snitsår og i værste fald amputationer.

Bare det at glide på gulvet i foderblanderen kan give voldsomme snitsår og i værste fald amputationer.
Foto: SEGES

Forbered alle på besøg og reparationer af fuldfoderblanderen

Mange landmænd går aldrig selv ind i blanderen og sender heller ikke deres folk ind. Bare det at glide på gulvet kan give voldsomme snitsår og i værste fald amputationer. Så når maskinen gøres ren, foregår det de fleste steder gennem lugen med højtryk, og andet vedligehold sker også udefra. Men hvad med servicemanden? 

Før eller siden skal der skiftes knive i blandekarret, og så er det vigtigt at have sikret sig mod uheld, før han går ind. Først og fremmest skal kommunikationen være på plads, så landmanden og medarbejderne på stedet ved, at der er en servicemand til stede. 

Aftal, hvornår det er ham, der har foderblanderen til rådighed. Både ved de rutinemæssige besøg og hvis foderblanderen skal repareres, skal aftalen være klar. Og selv med klare aftaler skal man stadig sikre sig, at maskinen ikke kan startes af andre, mens der arbejdes inde i blanderummet.

Inden besøg i blanderummet: Afmonter PTO-akslen

Den, der skal ind blanderummet, skal have nøglen i lommen og tjekke, at PTO-akslen er afmonteret. Vi har talt med flere landmænd, medarbejdere og servicefolk, der kender til skæreskader og farlige situationer med foderblanderen, og de har respekt for den ultimative fare: ”Hvis maskinen pludselig går i gang, er du fanget”, siger en servicemand, der altid afmonterer PTO’en, når knivene skal skiftes. På den måde er der ingen forbindelse til kraftkilden i traktoren, og selv ikke en teknisk fejl vil kunne starte blanderen op. 

På det stationære anlæg skal hovedafbryderen altid bruges, så strømforsyningen er fuldstændig afbrudt. 

6 råd til sikkert arbejde med fuldfoderblanderen

  • Afmonter PTO-akslen og tag nøglen i lommen, hvis du skal ind i blanderen
  • Giv besked
  • Skærm knivene af med skinner
  • Brug lugen eller en fastgjort stige, så du ikke glider
  • Tjek hele vejen rundt for genstande og levende væsener i de blinde vinkler, før du kører
  • Vær et godt forbillede for andre medarbejdere

De 6 råd – med kort uddybende tekst for hvert punkt – er udarbejdet af SEGES i samarbejde med fuldfoderblander-leverandørerne TK-steel, Brdr. Holst Sørensen, Stenderup og Midtfjord Agro. 

Vil du vide mere?

Støttet af