Billede fra dyrskue

Kvæg

Det bliver mere sikkert at udstille kvæg på dyrskuer

Reglerne for udstilling på dyrskuer strammes for at reducere smitterisikoen. Dyr af kødkvægrace skal nu også testes individuelt for salmonella, og bedrifter med dyr importeret fra visse lande må ikke udstille.

Nyhed

12. april 2023

 Opdateret 17. april 2023

Mange vil gerne udstille deres bedste avlsdyr på dyrskue. Men det indebærer en smitterisiko på grund af deltagelsen af dyr fra mange besætninger. Landbrug & Fødevarer Sektor for Kvæg har derfor anbefalet strammere regler, og nu har Landsskuet samt de fleste andre danske dyrskuer vedtaget 2 nye regler. 

Krav om individuel test af kødkvæg før udstilling på dyrskue

De nye regler betyder, at også dyr af kødkvægrace skal være individuelt testet negative for salmonella. Flere dyrskuer har efterspurgt test af kødkvæg før udstilling ligesom hidtil for dyr af malkerace. 

Salmonellaforekomsten blandt kødkvægbesætninger er betydeligt lavere end blandt andre kvægproduktionsgrene, men kødkvægbesætninger bliver ikke regelmæssigt testet for Salmonella Dublin i overvågningsprogrammet i samme grad som malkekvægbesætninger. 

Ingen udstilling på dyrskuer fra bedrifter med kvæg fra højrisikolande

Indførsel af kvæg fra udlandet er en unødvendig smitterisiko for hele kvægbruget. Derfor har de samme skuer også vedtaget, at fra 1. januar 2024 må bedrifter ikke udstille kvæg, hvis de har dyr stående, som er indført fra højrisikolande efter 1. juni 2023. Der skal gå 12 måneder efter, at de indførte dyr er afgået fra besætningen, før den igen må udstille kvæg.  

Der kan være lokale forskelle på reglerne, så tjek det enkelte dyrskues regler inden tilmelding.

Vil du vide mere?

Støttet af