Økologi, Kvæg, Planter

Nyt fokus i hvidkløverforædlingen skal give mere protein

Der er sortsforskelle i hvidkløvers tidlige forårsvækst, og den tidlige forårsvækst er nu et nyt forædlingsmål i DLFs hvidkløverforædling.

Den tidlige forårsvækst kan øge proteinindholdet i 1. slæt i de økologiske kløvergræsmarker, som ofte er for lav i forhold til køernes behov. Det er resultatet af nogle helt nye undersøgelser. 

Hvidkløverens tidlige forårsvækst er blevet en del af DLFs forædlingsprogram, og den første sort med denne egenskab er anmeldt til den officielle sortsafprøvning. Interessen for tidlig forårsvækst kommer fra den økologiske produktion, hvor der ofte er et for lavt proteinindhold i kløvergræsset i 1. slæt. 

I foråret gror græsset ved lavere temperatur end kløveren, og det kræver, at man har nok kvælstof at gøde græsset med for at nå et højt proteinindhold. Det har man ikke som økologisk landmand, hvor man er afhængig af en høj andel kløver for at sikre proteinindholdet. 

Råprotein i pct. af tørstof for hvidkløversorter grupperet efter bladstørrelse

Råprotein i pct. af tørstof for hvidkløversorter grupperet efter bladstørrelse. Første slæt, 1. og 2. brugsår. Økologiske landsforsøg. 

Tidlig forårsvækst i hvidkløver kan føre til mere protein

Hos 2 økologiske landmænd blev der anlagt økologiske landsforsøg med sorter af hvid- og rødkløversorter for at undersøge, om der var forskel i sorternes tidlige forårsvækst, og om det ville bidrage til højere proteinindhold og højere udbytte. Samtidig blev de samme sorter dyrket i forsøg hos DLF. Når sorterne blev bedømt for tidlighed var der forskelle både i hvid- og rødkløver. 

I rødkløver er der ikke fundet sammenhæng mellem den tidlige forårsvækst og resultaterne opnået i de økologiske forsøg. I hvidkløver blev der derimod fundet sammenhæng mellem tidlig forårsvækst, kløverandel i de økologiske forsøg og proteinindholdet i 1. slæt i 2 brugsår, når sorterne blev opdelt i grupper efter bladstørrelse. 

Det er disse resultater, der gør tidlig forårsvækst til et relevant forædlingsmål i hvidkløver. Mens vi venter på de nye sorter, kan viden fra projektet om de nuværende sorter anvendes i valg af hvidkløversort. 

Vil du vide mere?