Økonomi og ledelse, Natur og vandmiljø

Case: Tag stilling til klima og bæredygtighed på bedriften

En landbrugsproduktion med fokus på lavt klimaftryk og bæredygtighed er sund fornuft, mener den midtjyske mælkeproducent Heine Kuhr.

For Heine Kuhr, der sammen med sin bror og far driver mælkeproduktion, planteavl og slagtegrise på bedriften Kuhr Hedegaard, har klima og bæredygtighed i mange år været nøgleord i produktionen.

- Vi har fundet ud af, at vores måde at gøre tingene på harmonerer rigtigt godt med en klimavenlig produktion. For os harmonerer bæredygtighed rigtigt godt med at have en fornuftig bundlinje, siger Heine Kuhr.

Filosofien på bedriften er, at man skal udnytte de ressourcer, der er til rådighed, bedst muligt. De foderressourcer, som skabes i marken, danner grundlaget for produktionen i stalden. Og det, dyrene ikke omsætter i stalden, bliver omsat i bedriftens biogasanlæg.

Heine Kuhr

Heine Kuhr.

Ressourcerne på bedriften udnyttes optimalt

- Det er ekstremt vigtigt for os, at vi udnytter vores ressourcer godt hele vejen rundt. Det giver mening for os at sikre, at vi ikke lader noget gå til spilde. Og så er det da en fed bonus, at det samtidig er med til at gøre os bæredygtige, forklarer Heine Kuhr.

En af de ting, Heine Kuhr har fokuseret meget på, er at sikre en høj foderudnyttelse. Det sker ved at fodre dyrene med et automatisk foderanlæg, hvor køerne er inddelt i tre hold i form af nykælvere, højtydende og lavtydende køer.

- Vi rammer køernes behov langt mere præcist ved at give dem det, de har brug for, ud fra, hvor de er i laktationen. Det giver bedre mening for den enkelte ko, og det giver især mening i forhold til at bruge ressourcerne rigtigt, forklarer Heine Kuhr.

Bedriftens biogasanlæg sikrer fuld ressourceudnyttelse hele vejen rundt

Bedriftens biogasanlæg sørger for, at de næringsstoffer, som køerne ikke udnytter i foderet, bliver omdannet til gas, der via en fire kilometer lang rørledning sendes til Arlas faciliteter i Rødkærsbro. Udover at skabe værdi ved energiproduktionen er biogasanlægget med til at gøre kredsløbet fuldendt. 

Anlægget sikrer samtidig, at den gylle, der skal danne grundlaget for næste års markproduktion, er af høj kvalitet.

- Biogassen er en virkeligt god investering. For os er det både med til at skabe omsætning og sikre, at vi sætter et grønt fingeraftryk i området. Det er rent win-win for os, siger Heine Kuhr.

Landmænd skal tænke i social bæredygtighed 

Den midtjyske mælkeproducent mener også, at man som landmand er nødt til at tænke i social bæredygtighed og tage et socialt ansvar. Det gør Kuhr Hedegaard ved at ansætte medarbejdere, som måske har vanskeligt ved at bide sig fast i på andre typer af arbejdspladser.

I skrivende stund er der blandt bedriftens ansatte en flygtning, og en anden medarbejder er ansat efter flexjobordningen.

- Der skal være plads til os alle sammen på arbejdsmarkedet, og derfor synes jeg, det giver god mening for alle parter at finde løsninger og arbejdspladser til dem, der har brug for det. Vi er glade for de medarbejdere, vi får den vej igennem, siger Heine Kuhr.

Ifølge Arlas klimatjek er Kuhr Hedegaard en af de mælkeproducenter i Danmark, som sætter det laveste klimaaftryk.

Vil du vide mere?

Støttet af