Kvæg

Korrektion af bedømmelser hos køer og tyre af kødkvægsracer

Når kåringsinspektørerne bedømmer køer og tyre, registrerer de, hvordan dyret ser ud på bedømmelsestidspunktet. Der er dog en del faktorer, som påvirker dyrenes udseende, og ud fra de rå kåringstal er det derfor ofte vanskeligt at sammenligne dyr. 

Eksempelvis er det ikke rimeligt at sammenligne krydshøjden for en ung nykælvet 1. kalvs ko med en ko i 3. laktation, da koen i 1. laktation ofte ikke er udvokset. Ved beregning af eksteriørtal korrigeres for disse forskelle, således at forskellige dyr kan sammenlignes.

Korrektioner hos køer

Alle køer korrigeres til niveau af en 2. laktations ko, som er 4-9 måneder fra kælvning og som har en foderstand på 3. Køer i 1. laktation korrigeres for alder ved kælvning (korrektion til alder på 24-26 måneder), kælvningsnummer, afstand til kælvning og foderstand. Køer i 2. laktation korrigeres for afstand til kælvning og foderstand. Køer i 3. laktation korrigeres for kælvningsnummer, afstand til kælvning og foderstand. I nedenstående tabel kan man se, hvad man lægger til bedømmelsen for at kunne sammenligne dyr, samt se et eksempel på korrektion af en 1., 2. eller 3. kalvs ko.

Korrektioner hos tyre

Alle tyre korrigeres til niveau af en tyr som er 24-36 måneder ved kåring og en foderstand på 3. I nedenstående tabel kan man se, hvad man lægger til bedømmelsen for at kunne sammenligne dyr, samt se et eksempel på korrektion.

Korrektionsfaktorer ved beregning af eksteriørtal for tyre:

Optimum og vægtning af egenskaber ved kåring af kødkvæg

Se hvorledes hver kødkvægsrace vurderes ved kåring. Klik på racen og se pdf med optimum- og vægtningspoint.

Vil du vide mere?