Tankbil, der leverer biogas

Kvæg, Jura, Økonomi og ledelse

Hvad du som landmand bør have med i en aftale om levering til biogas

Når landmænd leverer gylle og gødning til biogas, er mange af leverandøraftalerne udarbejdet af biogasselskabet. Derfor skal du være opmærksom på at få en række punkter med i aftalen, som er til din og bedriftens fordel.

Rundt om i landet skyder der biogasanlæg op med en hastighed, som ikke tidligere er set. Dermed bliver der flere og flere anlæg, som gerne vil have aftaler med landmænd om levering af husdyrgødning.

Der er mange forskellige ejere af biogasanlæggene, og de leverandøraftaler, som landmændene præsenteres for, er også meget forskellige. Nogle er kortfattede, hvor man kun forholder sig til det allermest elementære, mens andre er meget omfangsrige.

Fælles for aftalerne er dog, at det er biogasanlægget, der har forfattet dem. Du vil derfor ofte opleve, at aftalebestemmelserne er udarbejdet på en måde, som mest er til fordel for biogasselskabet.

Ingen skabelon for en perfekt leverandøraftale for biogas

Der findes ikke en skabelon for en ”perfekt aftale”, da forholdene typisk er forskellige fra anlæg til anlæg, og fra leverandør til leverandør. Men nogle af de emner, der ofte vil være vigtige at få med i aftalen, kan du se i listen nedenfor.

Listen er ikke fyldestgørende, og udviklingen på området går så stærkt, at der hele tiden dukker nye problemstillinger op, man bør forholde sig til i aftalen. 

Men det er vigtigt, at du holder dig for øje, at det er før aftalen underskrives, du skal forholde sig til, om der er tale om aftalevilkår, du kan overholde og leve med – ikke mindst i forhold til en eventuel risiko for bedriften. 

Ønsker du at få gennemgået og vurderet din aftale, kan SEGES Innovation hjælpe dig. Kontakt chefkonsulent og afdelingsleder for Biogas & Bioraffinering, Lars Villadsgaard Toft, se kontaktboks nederst.

Vigtige punkter at få med i biogasaftalen

 1. Hvem er parterne – er aftalen direkte med biogasanlægget, eller går det gennem en leverandørforening?
 2. Er der pligt til at være medlem af en leverandørforening for at kunne levere?
 3. Hvad binder jeg mig til at levere og aftage? Er det hele bedriftens producerede husdyrgødning, eller er det kun det, der produceres på bestemte ejendomme?
 4. Hvor lang tid er jeg bundet af aftalen – er der en kortere eller længere uopsigelighedsperiode? 
 5. Hvordan er jeg stillet ved ophør af produktion eller salg af bedriften?
 6. Hvilke krav stilles der til den leverede husdyrgødning, f.eks. til tørstofindhold?
 7. Hvad er kvaliteten af den afgassede biomasse, jeg får retur? Der bør være en afgivelse af krav til N, P og andre relevante forhold.
 8. Hvem sørger for, at der sker afhentning og levering af biomasse? Er det biogasanlægget, der har ansvaret?
 9. Hvilke krav stilles der til afhentningsstedet, herunder til adgangsveje og adgang til tanke? Sørg for at aftale, hvilke kørselsveje, som skal benyttes ved afhentning af biomasse.
 10. Hvordan sikres det, at transportørerne gør mest muligt for at undgå smittespredning? Der skal være krav om, at lastbiler rengøres, før der afhentes/leveres hos næste leverandør.
 11. Hvilke procedurer har biogasanlægget for afhentning hos besætninger, der er under offentligt tilsyn på grund af f.eks. Salmonella Dublin? Er det f.eks. sidst på dagen eller sidst på ugen?
 12. Kan biogasanlægget og/eller transportøren gøres ansvarlig, hvis der sker spredning eller overførsel af smitte på grund af deres forhold?
 13. Hvordan er økonomien i aftalen? Modtages betaling for den leverede husdyrgødning, og er der udsigt til en bonus, hvis biogasanlægget går godt?
 14. Hvad gælder i forhold til klimacertifikater og klimagevinster?

Artiklen er skrevet af Morten Haahr Jensen, SEGES Innovation. Har du spørgsmål om biogas eller biogaskontrakter, skal du kontakte Torkild Søndergaard Birkmose eller Michael Højholdt, se kontaktboks nederst på siden.

Vil du vide mere?

Støttet af

Logoer på alle partnere bag kampagenen Tag smitten ved hornene