hero_kalve_uden_symptomer_smitter_lungebetændelse

Kvæg

Kalve uden symptomer kan smitte med lungebetændelse

Ny undersøgelse viser, at kvægcoronavirus hos kalve udskilles en uge før, at kalven viser symptomer på lungebetændelse, og at virus udskilles i flere uger.

Når man snakker smitteforebyggelse i kvægbesætninger, er fokus ofte på Salmonella Dublin. Men der er mange andre smitstoffer, som man bør forsøge at undgå at få ind i sin besætning. For nylig har en norsk undersøgelse vist nogle interessante resultater om luftvejsinfektion med coronavirus hos kalve. 

Symptomløse kalve kan smitte med lungebetændelse

Undersøgelsen viser, at coronavirus hos kalvene udskilles allerede en uge, før man ser symptomer, og at virus i det hele taget udskilles i flere uger. Den væsentligste smittevej er derfor fra dyr til dyr, og smitte kan altså foregå fra dyr uden symptomer på sygdom. 

Vær i den forbindelse opmærksom på, at coronavirus hos kvæg ikke bare giver luftvejsinfektioner hos kalve, men også diarré hos voksent kvæg i form af vinterdysenteri. 

En anden smittevej er via udstyr. Her viser undersøgelsen, at virus kan overleve i flere dage i organisk materiale som f.eks. gødning og snot. Det gælder også materiale på støvler, som er vasket i vand. Derimod er vask med sæbe og efterfølgende desinfektion effektivt til at bekæmpe smitte. 

Også mennesker kan være smittebærere af kvægets coronavirus. Det udgør dog ikke nogen stor risiko, da virus hurtigt forsvinder fra menneskers slimhinder. 

Sådan forebygges smitten hos kalvene

Læren af undersøgelsen er, man bør have fokus på, at indkøb af dyr generelt udgør en stor smitterisiko, og vi skal ovenikøbet være opmærksomme på, at klinisk raske dyr kan føre smitte ind i besætningen. 

Derudover skal vi have fokus på, at det udstyr, som servicemedarbejdere og rådgivere bruger ved deres arbejde i besætningerne, udgør en stor risiko som smittespreder – f.eks. transportvogne, tøj, fodtøj og instrumenter til undersøgelse af dyr. 

Det understreger nødvendigheden af, at besætningen stiller fodtøj og overtrækstøj til rådighed for besøgende. Dyrlæge og inseminør kan også med fordel have noget udstyr liggende kun til brug i den enkelte besætning – f.eks. termometer og stetoskop. 

Besætningen bør desuden sørge for, at der er vaske- og desinfektionsmuligheder til rådighed for udstyr, som man er nødt til at bringe ud af besætningen – f.eks. operations- og klovbeskæringsudstyr. Derudover bør transportvogne altid være vaskede og desinficerede efter brug, så både den eksterne og interne smitte begrænses.

Vil du vide mere?