Planter

Sådan undgår du spredning af ukrudt og sygdomme i jorden med maskiner

At hindre spredning af ukrudt og sygdomme indenfor og mellem marker er god IPM-strategi. Maskiner spiller en stor rolle i at sprede problemerne, så det gælder om at have gode procedurer for rengøring ved skifte mellem problemmarker.

Spredning af ukrudtsfrø med mejetærsker

I marker med meget græsukrudt til høst vil mejetærskeren kunne flytte mange af de modne græsukrudtsfrø rundt både indenfor marken, men også videre til andre endnu ikke inficerede marker. Der kan spredes store mængder græsukrudtsfrø, og der er en stor risiko for, at mange af frøene er fra resistente bestande i marken de kommer fra. Mejetærskeren indeholder mange hulrum og kroge, hvor frøene kan gemme sig. 

SEGES Innovation har udført rengøring af en mejetærsker efter høst med stigende grundighed og efterfølgende vejet mængden af frø, avner og halmrester. 

De 3 niveauer er: 

  • Rengøring i marken
  • Daglig rengøring med kompressor 
  • Grundig rengøring (skift mellem højværdiafgrøder, vinterrengøring, meget græsukrudt). 

De 3 niveauer blev efterfulgt af hinanden. 

Rengøring i marken blev udført med mejetærskerens rengøringsprogram samt let afblæsning og åbning af lettilgængelige låger. I tabel 1 ses resultatet af vejninger. Afprøvningen viser, at en let indsats i marken vil kunne mindske risikoen for spredning af ukrudtsfrø mellem marker en hel del. 

Ved at lægge markrengøring og daglig rengøring sammen blev 2/3 af materialet i mejetærskeren fjernet. Der var mest ukrudtsfrø i de to første rengøringsprocedurer, mens slutrengøringen mest bestod af støv og halmrester. I alt blev der udblæst 82 kg materiale fra mejetærskeren. 

Tabel 1. Vejeresultater efter rengøring af mejetærsker efter 3 niveauer

Intensitet af rengøring Kg materiale % fordeling
I marken 38 46
Daglig rengøring 18 22
Grundig rengøring 26 32
Skærebord (separat grundig rengøring 31

Skærebordet blev rengjort separat. Det indeholder også store mænger frø, så det er vigtigt også at huske rengøring af skærebord ved skift mellem marker. Løvblæser eller mobil kompressor vil give en god rengøring i marken. 

Det gælder om at have gode procedurer med rengøring i marken, når du skifter fra en mark med græsukrudt. Det er god IPM praksis. Mange mejetærskere har et renseprogram, hvor maskinen åbner solde og sætter fuld ”blæs” på. På 5-10 minutter kan der udblæses en meget stor mængde ukrudtsfrø. Og kombineres det med tømning af stenfælden og afblæsning af skærme, træk, slug og andre afkroge med en løvblæser, opnår du en meget stor effekt. 

Du kan se mere om rengøring af mejetærsker og få inspiration fra en Claas montør til at finde de mere udfordrende steder på mejetærskeren, hvor frø kan gemme sig.

Se videoe: Rengør din mejetærsker og undgå spredning af græsukrudt:

Du kan også læse mere om rengøring og undgå spredning af ukrudtsfrø fra mejetærsker i denne PowerPoint, som sammen med videoen kan bruges i undervisning på f.eks. sprøjte-opfølgningskurser. 

Spredning af hanespore med majssnitter og frakørselsvogne 

I majs er der store udfordringer med spredning af hanespore. Hanespore er en meget aggressiv græsukrudtsart, der med mange frø hurtigt kan sprede sig. Frøene er levedygtige i jorden i mange år. Derfor er det vigtigt at have fokus på, at majssnitter og frakørselsvogne ikke spreder hanespore. Frøene er modne og klar til spredning ved høsttidspunktet for majsen. 

På en snitter eller frakørselsvogn er der mange steder, hvor frøene kan lægge sig og efterfølgende falde af - enten i en ny mark eller inden for marken. Frøene ligger godt i opblandet i snittet majsmateriale. 

Det gælder om at have en god IPM-strategi for rengøring af snitter og frakørselsvogne ved skift mellem marker. Fej løst materiale af, hvor det ligger på maskinerne. Hav en god dialog med dine medarbejdere eller maskinstation, så der er klare procedurer for rengøringen i en travl høstperiode

Du kan lære meget mere om hanespore og spredning i videoen Undgå spredning af hanespore:

Spredning af skadegørere via jordbearbejdningsredskaber

Virussygdomme og andre jordbårne sygdomme i jord skal tages ganske alvorligt, da det har store konsekvenser for dyrkning af afgrøder. 

Virussygdommene som eks. hvedemosaik men også jordbårne sygdomme som eks. kålbrok spredes med jord inden for marken, mens inficeret jord kan flyttes til nye marker.

Derfor er det vigtigt at undgå smittespredning via jord på maskiner, da sygdommene kan holde sig levedygtige i jorden i mange år. Jordbearbejdningsredskaber, der har mange hulrum, der kan indeholde jord, giver størst risiko for spredning. Har du mistanke om jordbårne skadegørere, bør maskinerne rengøres inden skift af marker, og har du maskinfællesskab eller bruger maskinstation er hygiejne meget vigtigt. 

Der er udgivet 2 faktaark om jordbårne skadegørere i landbrugsafgrøder, der fortæller om god IPM-strategi i at hindre spredning inden for og mellem marker:

Faktaark - IPM: Jordbårne skadegørere i landbrugsafgrøder
Faktaark - IPM: Jordbårne virussygdomme i vintersæd

Den gode markkant

Spredning af ukrudt ind i marken kan undgås, hvis du har en god og stabil markkant. Der er mange eksempler på, at markkanten består af uønsket græsukrudt og andet tokimbladet ukrudt, som ikke skal spredes ind i marken. Desværre er der mange eksempler på, at spredning alligevel sker fra den ustabile markkant og spredes med mejetærsker rundt i marken. 

Det er god IPM strategi at sikre sig en god stabil markkant, så spredning af ukrudt fra markkanten ikke sker.

Læs mere i: Faktaark - IPM: Min gode markkant

Fokus på at undgå spredning af ukrudt

Det er vigtigt at have fokus på ikke at få spredt sit ukrudt med maskiner eller fra markkanten. Du kan downloade en Powerpoint, der gennemgår de forskellige situationer, hvor der kan ske spredning ind i marken af ukrudt. 

Artiklen, videoer og faktaark er støttet af IPM midler fra Miljøstyrelsen. 

Vil du vide mere?

Støttet af