Kvæg

Sikker malkning - undgå antibiotika i mælken

Antibiotika eller andre medicinrester i mælken er uacceptabelt. Her får du de væsentligste forholdsregler til at undgå, at det sker i både malkestald og robotstald.

At der ikke er antibiotika eller andre medicinrester i den mælk, forbrugeren køber, eller som anvendes til videre forarbejdning, er helt afgørende set ud fra et etisk synspunkt og for dansk mælkeproduktions image og troværdighed i det hele taget. 

Derfor testes mælken fra hver eneste tankbil, som ankommer til mejeriet. I de sjældne tilfælde, hvor testen er positiv kasseres hele tankens indhold. Via den prøve, som tages ved hver tapning på den enkelte gård, identificeres fra hvilken bedrift antibiotikaresten stammer, og regningen for den kasserede mælk, sendes direkte til landmanden. En regning, som godt kan lyde på 100.000 kr. Mejeriet tager samtidig kontakt til den pågældende landmand, og hvis han ikke selv kan pege på, hvor uheldet måtte være sket, få han besøg af en mælkekvalitetsrådgiver, som hjælper med at opspore, hvor det er gået galt. På den måde kan man bedst muligt forebygge, at det sker igen. 

Årligt tages i alt ca. 156.000 antal prøver af tankmælk, hvoraf ca. 125 findes positive. Det svarer til 0,08 procent. Det er altså uhyre sjældent at uheldet indtræffer. 

Sådan undgår du antibiotikarester i mælken

En af mælkeproducentens vigtigste opgaver er naturligvis at sørge for, at det ikke når så vidt, at der kommer medicinrester i mælken overhovedet. 

Det forebygges gennem gode rutiner og en plan om mærkning, registrering og framalkning af behandlede køer. Her får du de vigtigste forholdsregler og rutiner til at undgå, at det sker. 

Besætninger med malkestald

 • Mærk behandlede køer - også goldkøer - med røde ankelbånd på begge ben. 
 • Gør det synligt for alle, at koen er i behandling og ikke må malkes med – skriv det fx på tavle i malkestalden.
 • Orienter personale – også vikarer – om framalkningsprocedurer. Mange fejl sker, fordi malkeren overser eller ikke er orienteret om, hvilke dyr der skal framalkes.  
 • Hav det rigtige framalkningsudstyr. Framalk i separat spand med separat malkesæt og pulsator. Vakuumforsyningen til spanden skal altid kobles til pulsatorledningen – aldrig til mælkeledningen. 
 • Rengør malkesæt, mælkeslanger og andet udstyr, der har kontakt med mælken, i varmt vand inden fortsat brug.
 • Sørg for at have en detaljeret arbejdsbeskrivelse af hvordan behandlede dyr skal håndteres. Beskrivelsen skal dække helt fra beslutning om, at koen skal behandles, og indtil tilbageholdelsestiden er udløbet.  
 • Kontakt din lokale kvalitetsrådgiver hvis du har spørgsmål om sikker malkning, eller hvis du ønsker hjælp til at beskrive framalkningsprocedurerne i din besætning.

Besætninger med malkerobotter (AMS)

 • Mærk køer – også goldkøer – med halebånd. 
 • Indtast framalkning, så snart det besluttes, at en ko skal undersøges
 • Indtast korrekt tilbageholdelsestid for dyr, der behandles med medicin

Hvis uheldet er sket

 • Kontakt dit mejeri - Indvejning skal undgås. 
 • Opsæt et synligt STOP-skilt på tanken
 • Bortskaf kasseret mælk korrekt – dvs. ved at hælde det i gyllen
 • Vask tanken før ibrugtagning

Følg med kvægbedriftens medicinforbrug

Det er nemt at følge med i bedriftens medicinforbrug og dødelighed på landbrugsindberetning.dk
Her kan du bl.a. indsende gødningsregnskab og se oplysninger om dine sundhedsrådgivningsaftaler. Men siden kan mere end det. Det er også her, at du har mulighed for ret nemt at følge med i Fødevarestyrelsens opgørelser over bedriftens medicinforbrug og dødelighed.

Planche om sikker malkning til ophængning i stalden

SEGES har lavet en lamineret planche om gode rutiner til sikker malkning. Planchen kan hænges op i stalden.
Du kan købe en lamineret Sikker malkning planche (A3), på 8 forskellige sprog - skriv antal ud for det eller de sprog du ønsker at bestille.

Pris pr. stk. 149,- kr

Vil du vide mere?