Økonomi og ledelse, Planter

Hvor meget koster transportopgaverne på din bedrift – i kroner, tid og CO2?

Transport til og fra marken medfører maskin- og arbejdsomkostninger i planteproduktionen, samtidig med, at der udledes CO2 ved forbrug af brændstof. Niveauet af omkostninger og udledning afhænger bl.a. af transportafstand, markstørrelse, transportløsning og afgrødevalg.

Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at der bruges mere brændstof og tid på transport jo længere der er mellem mark og bedrift; men hvor meget betyder afstanden? Det kan et nyt værktøj svare på. Værktøjet kan blandt andet beregne, hvor stor en andel af det samlede brændstofforbrug, der bruges på vejtransport. Det kan f.eks. være nyttigt at kigge på i forbindelse med jordfordelingsprojekter og ved køb eller leje af landbrugsjord.

De samlede omkostninger (kr., tid og CO2-udledning) til transport afhænger bl.a. af:

 • Afstand fra lagre til mark
 • Indbyrdes afstande mellem marker
 • Om alle maskiner og alle in- og output transporteres mellem bedrift og marker
 • Kapacitet på transportsystem, herunder om der benyttes traktor eller lastbil til transportopgaver
 • Værdi af transportsystemer (dette indgår i transportomkostninger, kr. pr. time)
 • Transportsystemernes lønkrav og brændstoføkonomi (kr. pr. time, liter diesel pr. km, indgår i transportomkostninger kr. pr. time)

For at fastslå de reelle omkostninger kan man registrere den tid, der bruges på transport, og beregne timepriser for transportsystemet (hvad koster en traktortime, en medarbejdertime, en lejet time med lastvogn osv.). 

Udledningen af CO2 pr. liter diesel er en fast faktor (inkl. både fremstilling og forbrænding), som gør, at CO2-udledningen er proportional med brændstofforbruget. Brændstofforbruget udgør kun en mindre del af de samlede udledninger af klimagasser fra en bedrift og udgør samlet set ca. 7% af  udledningerne af klimagasser fra hele landbruget.

For at give et bud på både omkostninger og CO2-udledning i forbindelse med dyrkning af salgs- og grovfoderafgrøder, har SEGES videreudviklet et tidligere regnearksprogram.

Det er nu også muligt at beregne følgende:

 • Samlet brændstofforbrug på vejtransport
 • Samlet brændstofforbrug i marken
 • Andel af brændstof, der bruges på vejtransport ud af det samlede brændstofforbrug
 • Klimaaftryk fra brændstofforbrug (kg CO2)
 • Samlet udgift til brændstof
 • Brug af lastbil til transportopgaver

Læse mere om værktøjet og se nogle konkrete beregninger

Økonomi og CO2-udledning fra brændstofforbruget til vejtransport

Her er nogle tommelfingerregler for økonomi og CO2-udledning fra brændstofforbruget til vejtransport, hvor ”pr. km” er afstanden mellem bedrift eller lager og mark. Tommelfingerreglerne gælder ved markstørrelser omkring 10 ha – det bliver dyrere og der udledes mere CO2 ved markstørrelser under 10 ha og bliver lidt billigere og udledes lidt mindre ved større marker.

 • Dyrkning af korn med handelsgødning og nedmuldning af halm koster ca. 100 kr. pr. km pr. ha pr. år og udleder ca. 10 kg CO2 pr. km pr. ha pr. år
 • Dyrkning af korn m. gylle og halmbjærgning eller majshelsæd koster ca. 200-250 kr. pr. km pr. ha pr. år og udleder ca. 20 kg CO2 pr. km pr. ha pr. år
 • Dyrkning af græs med fire slæt med gylle koster ca. 300-400 kr. pr. km pr. ha pr. år udleder ca. 30 kg CO2 pr. km pr. ha pr. år

Du kan se et eksempel på, hvordan tommelfingerreglerne for transportomkostninger kan anvendes i denne korte tegnefilm – bemærk filmen er baseret på tidligere beregnede værdier, men princippet er uændret.

https://player.vimeo.com/video/246948082

Video: Tjek prisen på transport, før du forpagter eller køber jord

Vil du vide mere?

Støttet af