Planter

IPM Decisions – glimmerbøsser i raps

På IPM Decisions platformen kan du følge risikoen for indflyvning af glimmerbøsser til vinterraps.

IPM Decisions er en platform, som er udarbejdet i et EU-projekt. Se også Ny platform med beslutningsstøttesystemer for skadevoldere og ukrudt er netop udvidet og IPM Decisions – havrerødsot og agersnegle. På platformen kan der følges risikoen for angreb for flere skadevoldere i forskellige afgrøder. I foråret kan f.eks. temperaturforholdene og dermed risikoen for migration af glimmerbøsser til rapsmarker følges. 

Se videoen til, hvordan man tjekker sin rapsmark for glimmerbøsser og kan bruge IPM Decisions til at afgøre det rette tidspunkt for moniteringen.

Model for glimmerbøsser i raps

Modellen angiver, hvornår der kan være mulighed for indflyvning af glimmerbøsser i marken. Den er baseret på lufttemperatur, hvor den daglige maksimaltemperatur bruges til at vurdere risikoen for migration. Modellen siger ikke noget om angrebsstyrken. Temperaturtærsklen for modellen ligger på 15 °C, da glimmerbøsser er mest aktive, når temperaturen er mindst 15 °C. 

Modellen er udviklet og testet i England og anses også for at være relevant i Danmark, dog er den ikke valideret i Danmark. Modellen kører fra vækststadie 51 (blomsteranlæg synlig, men lukket) til vækststadie 59 (første gule kronblade i blomsten synlig, blomsten endnu lukket), da raps er følsom for angreb i denne periode. 

For at kunne vise et eksempel på en risikovurdering på nuværende tidspunkt er der nedenfor valgt vækststadie 51 samt en aktuel periode (5/3-30/3) (se billede 1 og 2).

Der skal indtastes aktuelt vækststadie, og der kan vælges en start- og slutdato for modellen, dette er dog valgfrit (billede 1). Efter indtastning af vækststadie viser modellen en vurdering af risikoen for indflyvning af glimmerbøsser (billede 2). Glimmerbøsser flyver kortere flyveture fra ca. 12-13 °C og længere ture fra ca. 15 °C. 

Billede 2 viser, at der mellem d. 4.-9. marts vurderes at være lav risiko for indflyvning af glimmerbøsser (graf til venstre på billede 2) baseret på maksimaltemperaturen, som kan ses som rød kurve i grafen til højre i billede 2.

Modellen kan bruges til at vurdere tidspunktet for, hvornår man skal begynde at undersøge sin mark for evt. angreb af glimmerbøsser. I Danmark anbefales det at tage hensyn til vejrforholdene efter der er fundet glimmerbøsser ved vurdering af bekæmpelsesbehov, da deres aktivitet nedsættes af lave temperaturer. Derfor kan bekæmpelse i tilfælde af efterfølgende kølige temperaturer evt. udsættes eller endda undlades.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for glimmerbøsser i raps er 4-8 glimmerbøsser pr. plante i det tidlige knopstadie og 5-10 glimmerbøsser pr. plante i det sene knopstadie. De laveste tærskler anvendes ved svækket vækst.

Udover modellens risikovurdering kan man på fanen ”DSS Sammenligningsdashboard” i IPM Decisions (billede 3) vælge at sammenligne historiske data med nuværende data for den valgte model. Efterfølgende viser modellen risikovurderingen og grafen for migration, der viser tærsklen for migration af glimmerbøsser (billede 4, blå kurve) og den maksimale dagtemperatur (billede 4, rød kurve), for den nuværende periode og samme periode sidste år. 

Hvis man har valgt en specifik periode, modellen skal køre i, kan man se sammenligning for denne specifikke periode, eller vælge startdato og slutdato (billede 4, sort pil) indenfor denne periode, hvis man f.eks. ønsker kun at se en specifik uge.

På fanen ”DSS tilpasningsdashboard” (billede 5) kan man tilpasse de valgte modeller. For glimmerbøssemodellen kan der f.eks. udover de andre parametre (vækstadie og start- og slutdato) vælges at tilpasse temperaturtærsklen. Da glimmerbøsser allerede kan være aktive og have kortere flyveture fra ca. 12-13 °C, kan man f.eks. vælge at sætte temperaturtærsklen på 12 °C. Efter at tilpasse temperaturtærsklen skal der køres en konfiguration, hvorefter man kan se risikovurderingen med den nye temperaturtærskel (til højre på billede 5). 

Denne ”nye” model kan navngives og herefter gemmes i nederste højre hjørne (billede 5), hvorefter den findes som model i ens DSS brugermenu. Denne funktion vil være god, hvis man f.eks. vil holde øje med risikoen for migration af glimmerbøsser allerede fra starten af sæsonen, hvor kortere flyveture af glimmerbøsser er relevante.

Tilpasning af temperaturtærsklen for glimmerbøsse-modellen

Billede 5. Tilpasning af temperaturtærsklen for glimmerbøsse-modellen. Efter tilpasning af temperaturtærsklen trykkes der på ”kør konfiguration” forneden, hvorefter den reviderede risikovurdering vises. Nederst til højre kan modellen navngives og gemmes.

For nye brugere henvises til nedenstående video for at få hjælp til at logge ind på IPM Decisions og oprette sit landbrug.

Vil du vide mere?

Støttet af

  • EU-logo

The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 817617.