jerseyko  set fra siden kiggende mod fotograf på græsmark

Natur og vandmiljø, Jura, Planter, Økonomi og ledelse

Samarbejde mellem Skanderborg Kommune og SEGES

Denne temaside er udarbejdet i et samarbejde mellem Skanderborg Kommune og SEGES. Temasiden henvender sig til lodsejeren, der er direkte berørt af rådighedsindskrænkninger om pesticidfri arealanvendelse på sin ejendom.

Dansk grundvandspolitik bygger på at forebygge frem for at rense. Det betyder, at vi i Danmark beskytter vores grundvand mod forurening. Som lodsejer kan du komme ud for, at der ønskes indskrænkninger i anvendelsen af dine arealer i forhold til at anvende pesticider.

Ofte vil der være flere forskellige interessenter i spil; kommunen, vandforsyninger og lodsejere. Parterne skal finde de konkrete løsninger, der sikrer grundvandet. 

På temasiden Sådan beskytter du grundvandet  finder du information, som kan hjælpe til at skabe overblik over fremtidige muligheder på ejendommen, herunder bl.a. beskrivelser af løsninger, samt økonomiske forhold og juridiske rammer.

Vil du vide mere?