Find inspiration og viden om konkrete løsninger til at beskytte grundvandet på din bedrift. Hvilke løsningsmuligheder har du som lodsejer, hvis din jord berøres af rådighedsindskrænkninger om pesticidfri arealanvendelse

Natur og vandmiljø

Sådan beskytter du grundvandet

Find inspiration og viden om konkrete løsninger til at beskytte grundvandet på din bedrift. Hvilke løsningsmuligheder har du som lodsejer, hvis din jord berøres af rådighedsindskrænkninger om pesticidfri arealanvendelse?

Vil du vide mere?